Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mest vergisting
Het restproduct van de mestvergistingsinstallatie in Heeten is gelijkwaardig aan kunstmest. Dit verklaarde het Tweede Kamerlid Ger Koopmans gisteren in een discussie in het parlement met minister van landbouw Gerda Verburg.

Daarmee brak het kamerlid een lans voor een betere regelgeving voor de nieuwe installatie in Heeten. Daarin hebben vijftig varkensboeren zes miljoen euro geïnvesteerd. Al vijf jaar geleden richtten ze de coöperatie Biogreen op. De mestvergister wordt volgende week officieel in gebruik genomen.

Koopmans heeft zijn vragen gesteld aan de minister van landbouw en die van milieu. "Ik verbaas me over de procedurele problemen die vooral innovatieve agrariërs hebben", verklaart hij na afloop. "Kunstmestproductie kost energie, terwijl uit de installatie in Heeten energie wordt gewonnen. Dat is toch heel goed voor het milieu! Maar dat eindproduct, digistaat, wordt volgens de regels nog steeds beschouwd als gewone mest. Dat maakt het heel moeilijk dergelijke installaties rendabel te maken. De minister van landbouw erkende het probleem, maar noemde het een ingewikkelde kwestie omdat hierbij ook Europese regelgeving aan de orde is."

Bron: De Stentor 8 oktober 2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel