Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bij de Gemeente Horst aan de Maas zijn drie bouwvergunningen ingediend voor megastallen. Het gaat hierbij om aanvragen in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. De drie aanvragers maken deel uit van het NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf) en de aanvragen omvatten varkensstallen voor 35.000 varkens, kippenstallen voor 1.300.000 kippen, een kippenslachterij, een bio-vergistingsinstallatie en een aantal WKK’s (gasmotoren met stroomgeneratoren). In totaal is met deze aanvragen een investering gemoeid van 20 miljoen. Het NGB wordt daarmee de grootste megastal van Nederland.
megastal Leudal

Veel buurtbewoners hebben, evenals veel inwoners van de omliggende dorpen Horst, Melderslo en Grubbenvorst en de vereniging Behoud de Parel, grote problemen met deze concentratie aan intensieve veehouderij. Hun bezwaren richten zich met name op het toenemende vrachtverkeer, de gevaren voor mens en dier in verband met ziekte-uitbraken, de fijnstof-uitstoot, de toename van de ammoniak-uitstoot in de regio en stankoverlast. Kortom: tegen de aantasting van het leefmilieu. Ook wijzen zij op de gevolgen van de grote productie van vlees, zoals de wereldwijde toename van logistiek, de CO2 uitstoot, de ontbossing van amazonewoud voor soja-productie, de extra vraag naar granen met prijsverhogingen en grotere voedselproblemen in de derde wereld als gevolg. Tevens wordt als gevolg van de productie van miljoenen kilo’s varkens en kippenvlees de markt verder overvoerd en moet met subsidies vlees tot ver buiten de EU worden afgezet. Kleinere varkenshouders worden door de grotere productie de dupe van deze – door de overheid (in de vorm van het verstrekken van gratis dierrechten) ondersteunde - concurrentie en zijn gedwongen hun bedrijven te stoppen.

De bouwaanvragen komen voor Behoud de Parel en Gemeente als een donderslag bij heldere hemel. Er is namelijk nog geen bestemmingsplanswijziging voor het betreffende LOG en het NGB heeft nog geen MER (Milieu effect rapportage) ingediend. Toetsing aan het bestemmingsplan – wat de bedoeling is van de bouwaanvragen - kan derhalve nog niet plaatsvinden en de aanvraag zou om die reden al niet behandelbaar retour kunnen. Feit blijft dat een initiatief als het NGB met een trekker als Knowhouse en met gemeentelijke, nationale en EU-subsidies in allerlei vormen ondernemers verleidt tot investeringen waar de burger als belastingbetaler niet op zit te wachten!

Op de website van "Boerderij" (vakblad voor de agrarische sector) van 16 september 2010 meldt het projectontwikkelingsbedrijf Knowhouse dat zij namens de ondernemers die gaan samenwerken in het Nieuw Gemengd Bedrijf de bouwvergunningen heeft aangevraagd voor de bouw van de varkensstallen (35.000 varkens), kippenstallen (voor 1,3 miljoen stuks) de pluimveeslachterij en de bio­vergister. Opvallend is dat daarover niets vermeld staat in de bekendmaking van de gemeente Horst aan de Maas in weekblad Hallo. Daarin wordt bekendgemaakt dat de individuele ondernemers de aanvraag hebben ingediend.

Volgens projectleider Ruud Pothoven van Knowhouse zijn de vergunningsaanvragen op dit moment ingediend om zo nog te vallen onder de oude regelgeving. Per 1 oktober verandert de regelgeving en worden bouwvergunning, milieuvergunning milieueffectrapportage en dergelijke ingepast in één omgevingsvergunning. "We zijn al heel lang bezig met dit project en zijn behoorlijk ver in het hele vergunningentraject. We willen voorkomen dat we door deze aanpassing van de wetgeving zaken dubbel moeten doen. Daarom streven we er naar nog deze maand ook de milieuvergunningsaanvraag in te dienen", aldus Pothoven. Hij verwacht dat ook de Milieu-effectrapportage van het project nog deze maand openbaar wordt. Volgens Pot­hoven is met de gemeente afgesproken dat voor de bouw van het Nieuw Gemengd Bedrijf een zogenoemde projectbesluitprocedure wordt gevolgd. Zie voor verdere informatie het artikel in Dagblad de Limburger van 24 september 2010 (in de bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel