Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De varkenshouderij zal zich de komende jaren concentreren op minder productielocaties. Door schaalvergroting en digitalisering handhaven bedrijven zich op grond van dalende kostprijzen. Dat verwacht de ING Bank.

De bank publiceerde in de aanloop naar de landbouwvakbeurs in Den Bosch een sectorvisie varkenshouderij. De ING Bank ziet als grootste bedreiging voor de Nederlandse varkenshouderij de sterke groei van zeer grote varkensbedrijven in het buitenland, waar tegen lage kostprijzen geproduceerd kan worden.

De Nederlandse sector zal voortdurende beter moeten presteren om die concurrentie de baas te blijven, temeer omdat de Nederlandse sector wordt geconfronteerd met hoge milieu- en welzijnsinvesteringen. De opbrengstprijzen zullen volgens ING slechts indirect reageren op de huidige hoge voerkostensituatie.

Sectorspecialist Kees van Vliet verwacht dat relatief kleine bedrijven meer met elkaar zullen gaan samenwerken. Hij denkt dat productielocaties voor meer dan 10.000 dieren uitzonderlijk zullen blijven. "Het zal meer zo zijn dat een ondernemer meerdere locaties beheert en in eigendom heeft." Van Vliet denkt dat in de zeugenhouderij nog veel groei mogelijk is. "Op een oppervlakte waar 15.000 vleesvarkens kunnen worden gehouden, kun je ook 3.000 zeugen kwijt."

Bron: Agrarisch Dagblad auteur: Sake Moesker 12 okt 2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel