Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) heeft haar Milieu Effect Rapportage (MER) ingediend bij de Provincie Limburg. Het gaat om de MER voor de vestiging van het NGB in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. De indieners maken deel uit van het NGB, dat varkensstallen voor 35.000 varkens, kippenstallen voor 1.300.000 kippen, een kippenslachterij, een bio-vergistingsinstallatie en een aantal WKK’s (gasmotoren met stroomgeneratoren) omvat. In totaal is met deze aanvragen een investering gemoeid van 20 miljoen. Het NGB wordt daarmee de grootste megastal van Nederland.
megastal Leudal

Veel buurtbewoners hebben, evenals veel inwoners van de omliggende dorpen Horst, Melderslo en Grubbenvorst en de vereniging Behoud de Parel, grote problemen met deze concentratie aan intensieve veehouderij. Te meer omdat inmiddels gebleken is dat naast het NGB ook een uitbreiding van de Kalvermesterij Klopman tot een megastal van 2400 kalveren wordt uitgebreid. Voor de bewoners in Grubbenvorst geldt dat dubbel en dwars, omdat rondom hun dorp nog veel meer plannen bestaan, die er bij realisatie uiteindelijk toe zullen leiden, dat het dorp geïsoleerd op een industrieterrein komt te liggen.

De bezwaren van de omwonenden richten zich met name op het toenemende vrachtverkeer, de gevaren voor mens en dier in verband met ziekte-uitbraken, de fijnstof-uitstoot, de toename van de ammoniak-uitstoot in de regio en stankoverlast. Kortom: tegen de aantasting van het leefmilieu. Ook wijzen zij op de gevolgen van de grote productie van vlees, zoals de wereldwijde toename van logistiek, de CO2 uitstoot, de ontbossing van amazonewoud voor soja-productie, de extra vraag naar granen met prijsverhogingen en grotere voedselproblemen in de derde wereld als gevolg. Tevens wordt als gevolg van de productie van miljoenen kilo’s varkens en kippenvlees de markt verder overvoerd en moet met subsidies vlees tot ver buiten de EU worden afgezet. Kleinere varkenshouders worden door de grotere productie de dupe van deze – door de overheid (in de vorm van het verstrekken van gratis dierrechten) ondersteunde - concurrentie en zijn gedwongen hun bedrijven te stoppen.

Het heeft lang geduurd, voordat de MER ingediend is. Kennelijk ging het om een zware "bevalling". Dat blijkt ook wel uit de grote omvang van de MER. Alle stukken kunt u downloaden via de website van de provincie. Op de bewuste pagina kunt u in het overzicht klikken op het Nieuw Gemengd Bedrijf ( NGB).
In de bijlage vindt u een samenvatting van de MER.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel