Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eind september schreven de dorpsraden van Grubbenvorst, Horst, Sevenum en Tienray een brief aan de Horster politiek. De vier vroegen in de brief om de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in LOG Witveldweg tegen te gaan. Het College van B&W heeft nu te kennen gegeven dat zij in december met de Dorpsraden willen praten over deze brief.

In de brief uitten de dorpsraden hun bezorgdheid over de komst van een NGB in het landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) Witveld in Grubbenvorst. De vier dorpsraden zijn bang dat vanuit Brabant grote intensieve veehouderijen hun heil gaan zoeken in LOG Witveld of andere LOG's binnen Horst aan de Maas. Louis van de Pasch, lid van de Grubbenvorster dorpsraad: "De provincie Noord-Brabant besloot in maart van dit jaar tot een bouwstop van grote intensieve veehouderijen in Brabant. Dat is niet waarom, maar daarom. Wij denken dat deze intensieve veehouderijen, nu ze in Brabant niet meer terecht kunnen, wel kansen zien voor een megastal in Grubbenvorst. Begrijp me goed, ik ben niet tegen de komst van kleine veebedrijven in het LOG Witveld, die uitbreiding vind ik economisch wel verantwoord. Grote megastallen met meer dan 1 miljoen kippen en 35.000 varkens inclusief een mestverwerkingsinstallatie zijn niet wenselijk. Er kleven te grote gezondheidsrisico's aan. Bovendien is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van zo'n megastal vlakbij de kernen van onze gemeente", licht Van de Pasch de brief toe.

In het ongevraagd advies vragen de vier dorpsraden aan de bestuurlijk verantwoordelijken de signalen uit de samenleving serieus te nemen en er naar te handelen. Geen megastallen nabij de kernen van Horst aan de Maas.

Wethouder Loes Wijnhoven laat in Dagblad de Limburger weten, dat het niet de bedoeling is, om de dorpsraden te overreden, de brief over het Nieuw Gemengd Bedrijf in te trekken. "Wij willen slechts de gang van zaken toelichten", zegt ze in De Limburger.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel