Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft in een brief (zie bijlage) aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas gewezen op het feit dat de omstandigheden met betrekking tot de intensieve veehouderij en daarmee met betrekking tot megastallen in de nabije toekomst snel veranderen. Volgens Behoud de Parel zou de gemeenteraad daar in de behandeling van het Burgerinitiatief “Gezondheid EERST!” dat dinsdag 15 maart plaats vindt, rekening mee meten houden.

Op 15 maart a.s. wordt het burgerinitiatief “Gezondheid EERST!” door de gemeenteraad in behandeling genomen. Centraal in het Burgerinitiatief van Behoud de Parel staan de negatieve gezondheidseffecten van de Intensieve Veehouderij (denk aan bedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf) op de omgeving. Volgens het burgerinitiatief zouden de procedures met betrekking tot nieuwe plannen pas gestart mogen worden, als meer duidelijkheid bestaat over die gezondheidseffecten. En in het burgerinitiatief wordt voorgesteld de zogenaamde Gebiedsvisie LOG Witveldweg aan te passen. Daarbij wijst Behoud de Parel er in haar brief aan de raad op, dat naast de gezondheidseffecten de milieuaspecten ook van belang blijven. In dat kader wordt een eerder opgesteld rapport van Blonk Milieu Advies van belang. Dat rapport lag ten grondslag aan de gebiedsvisie LOG Witveldweg, die de bouw van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens) mogelijk maakt.

Blonk Milieu Advies liet onlangs weten, dat het feit dat de dierrechten op termijn (2015) verdwijnen, een duidelijk voorbeeld is van een ontwikkeling die de duurzaamheidsbeoordeling zou kunnen veranderen. Indien het aantal varkens en kippen weer kan toenemen in Nederland dan bestaat er het risico dat dit bedrijf additioneel is t.o.v. de overige veehouderij in Nederland. Behoud de Parel wijst de gemeenteraad er op, dat zij zich dient te realiseren dat (juridische) procedures, vergelijkbaar met de procedures met betrekking tot het NGB, gemiddeld zo’n drie jaar in beslag nemen. In 2015 zal het dierrechtensysteem opgeheven worden. Dan speelt de situatie, zoals Blonk Milieu Advies die stelt, terwijl juist in dat jaar het NGB – indien het bedrijf door de verschillende rechtsprekende gremia in het gelijk gesteld zou worden – kunnen gaan bouwen. Daar zou de raad volgens de vereniging rekening mee moeten houden.

Tenslotte wijst Behoud de Parel op de motie, die de Tweede Kamer heeft aangenomen om te komen tot een bouwstop met betrekking tot Megastallen. Behoud de Parel meent dat de raad dit ook mee moet nemen in haar behandeling van het burgerinitiatief. Wethouder Litjens heeft naar aanleiding van het aannemen van deze motie in de Tweede Kamer aangegeven dat het van belang is om het begrip “megastal” nader te definiëren. Hij noemde daarbij onder andere als eventueel te hanteren criterium bij het definiëren van megastallen het aantal dieren. Volgens Behoud de Parel zal een stal met 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens – hoe de definitie straks ook zal zijn – op dit punt zeker voldoen aan de te formuleren definitie!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel