Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Jaar en dag staat langs de A73 een protestbord van Behoud de Parel, de vereniging die zich samen met de bevolking van Grubbenvorst verzet tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), een megastal met 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens. B&W eisen nu – na vijf jaar – dat de vereniging het bord verwijderd. De vereniging zou in overtreding zijn. Het bord moet verwijderd worden op straffe van een dwangsom. In een brief aan B&W stelt Behoud de Parel niet van plan te zijn het bord te verwijderen.

In de brief aan B&W toont ze haar verbazing over de daadkracht van B&W inzake de handhaving. Tot nu toe is geconstateerd dat de gemeente nauwelijks handhaaft als (intensieve veehouderij) bedrijven de wet overtreden. Nog onlangs verzocht Behoud de Parel handhavend op te treden tegen een varkensbedrijf (Laagheide Grubbenvorst – onderdeel van het NGB), dat al jaren niet voldoet aan de wettelijke eisen, maar waarvan de gemeente besloten heeft niet handhavend op te treden. In de brief noemt Behoud de Parel een aantal andere situaties waar de gemeente niet handhaaft, ondanks verzoeken van omwonenden. De vereniging vraagt zich af of het daadkrachtig optreden van B&W tegen de protestborden een kentering in het handhavingsbeleid betekent.
Behoud de Parel vraagt B&W of zij ook optreedt tegen de reclame-uitingen van InterChalet (waar een prominent CDA-lid bij de laatste verkiezingen gebruikt van heeft gemaakt), de geplaatste reclameborden voor de Floriade of de reclameborden van het CDA, die rondom verkiezingen veelvuldig in het buitengebied geplaatst worden. En als dat niet het geval zou zijn, wil Behoud de Parel waarom dat niet het geval is.

Vereniging Behoud de Parel vraagt het college van B&W om de mening van de gemeenteraad te peilen met betrekking tot haar besluit de verwijdering van het protestbord te vorderen. De vereniging kan zich niet voorstellen dat de raad het eens is met het college, omdat een aantal partijen (fracties) zelf met enige regelmaat borden in het buitengebied plaatsen, waartegen – tot nu toe – niet handhavend is opgetreden.

Interview met Paul Geurts op L1 is hier te beluisteren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel