Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een brief aan Nationale Ombudsman Brenninkmeijer (zie bijlage) heeft Behoud de Parel een klacht ingediend. De klacht betreft de manier waarop B&W gecommuniceerd heeft over het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg inzake de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens). Eerder heeft Behoud de Parel die klacht voorgelegd aan de onafhankelijk Commissie Bezwaar & Beroep van de gemeente Horst aan de Maas. Deze adviseerde B&W de klacht van de vereniging gegrond te verklaren. B&W heeft het advies niet opgevolgd en de klacht ongegrond verklaard. Reden voor Behoud de Parel naar de Ombudsman te stappen.

De klacht die Behoud de Parel bij de Nationale Ombudsman heeft ingediend betreft de naar haar mening manipulatieve wijze waarop het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gecommuniceerd heeft over het rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas, september 2009”. Daarnaast dient de vereniging een klacht in over de manier waarop het College van B&W is omgegaan met de klachten van de vereniging Behoud de Parel.

Toelichting
Al op 24 november 2009 heeft Behoud de Parel een brief geschreven aan het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas, waarin zij bezwaar maakt tegen het handelen van het College van B&W met betrekking tot het rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas” (september 2009, geschreven door Drs. M. Meijerink). Het zou volgens Behoud de Parel gaan om een onzorgvuldige onderzoek, dat door B&W gebruikt is om de bevolking te tonen dat er aangaande het NGB geen – negatieve - gezondheidseffecten te verwachten zijn. Niet geheel toevallig – zo meent Behoud de Parel – kwam dit onderzoek juist voor de verkiezingen in de openbaarheid, terwijl het rapport al ruim zeven maanden klaar lag om gepubliceerd te worden.

B&W wees het bezwaar van Behoud de Parel af. Behoud de Parel zou zulk een bezwaar niet in kunnen dienen en daarom verklaarde B&W het bezwaar "niet ontvankelijk". Na deze aanvankelijke afwijzing van het bezwaar door het College van B&W heeft Behoud de Parel op 16 augustus een klacht ingediend bij de onafhankelijke Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Horst aan de Maas, wat uiteindelijk er toe leidde, dat het bezwaar, c.q. de klacht over het handelen van B&W toch behandeld werd door de commissie in een hoorzitting op 30 november 2010.

Pas in maart 2011 blijkt dat de onafhankelijke commissie al op 13 december 2010 aan het College van B&W heeft geadviseerd deze klacht van Behoud de Parel gegrond te verklaren. B&W hebben dat advies vervolgens diep weggestopt in een la en er niets meer mee gedaan. Totdat de vereniging een brief stuurde naar de Commissie met de vraag waar haar oordeel bleef. Toen moest B&W toch met de billen bloot. Dat deed het college door het advies van de onafhankelijke commissie terzijde te leggen en doodleuk te concluderen dat de klacht van Behoud de Parel ongegrond is. Afgezet tegen de geschiedenis van de klacht een wel erg doorzichtige handeling van het college, die haar eigen paadje schoon wil vegen!

In de bijlage kan het gehele dossier met betrekking tot deze kwestie ingezien worden.

Zie ook berichtgeving elders op de website van Behoud de Parel:
Kritiek Behoud de Parel op rapport GGD-rapport
Vragen SP inzake GGD-rapport
Verslag vergadering gemeenteraad op 6 oktober 2009
Opzeggen vertrouwen in wethouder Litjens
Reactie Behoud de Parel op commentaar in Dagblad de Limburger van 20-10-'09
Brief PvdA met aanvullende vragen inzake GGD-rapport
Reactie GGD op kritiek Behoud de Parel op GGD-rapport
Verslag vergadering gemeenteraadscommissie Ruimte
Klacht Behoud de Parel neergelegd bij Inspectie voor de Gezondheidszorg"
Vraag aan Cie Bezwaar en Beroep over uitblijven beoordeling klacht GGD-rapport
Uitspraak Commissie Bezwaar en Beroep

Behoud de Parel