Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uitbreiding Veiling ZON.

Op zaterdag 24 april is in ’t Haeren
in Grubbenvorst een informatiebijeenkomst georganiseerd om de
bevolking van Grubbenvorst te informeren over alle ontwikkelingen
rondom Grubbenvorst. Wethouder Litjens moest de antwoorden op veel
vragen die door burgers gesteld werden, schuldig blijven, maar zei
toe deze alsnog door te spelen. Hieronder vindt u de antwoorden met
betrekking tot de uitbreiding van de ZON-veiling. De antwoorden op
vragen over de andere onderdelen vindt u terug op de pagina’s op
deze website die handelen over die specifieke projecten.

Vraag.

Is het mogelijk om een studie te doen
naar geluidsoverlast en op basis hiervan plannen te ontwikkelen om
deze te minimaliseren.

In 2002 is
door Arcadis het Masterplan ZON Fresh Park opgesteld. Hierin is
aangegeven dat mbt geluid een binnenplanse zonering wordt toegepast.
Verder is in de planontwikkeling voor dit bedrijventerrein onderzoek
gedaan naar geluidsoverlast.

Vraag.

Hoe staat het met de groenstructuur
Oostkant Veiling ZON. Moet dit niet samen met Venlo/Horst uitgevoerd
worden ?

Er is een plan gemaakt voor dit
gebied; Het St Janssleutelbergbos. Inmiddels is er in 2006 5 ha bos
aangeplant en zal er in 2007 een wandelroute aangelegd worden in
samenwerking met Staatsbosbeheer. De verdere uitvoering van het plan
is afhankelijk van de uit te voeren compensaties i.k.v. Klavertje
vier, de te verwerven grond en de beschikbare middelen.

Vraag.

In hoeverre compenseert de Veiling de
ontbossing en dan niet elders, maar binnen wandelafstand van het
woongebied.

Ten
noorden van ZON Fresh Park is een landschappelijk ingerichte zone
voorzien. Aan de oostzijde is langs het spoor een groenscherm (deels
bestaand) opgenomen ter afscherming van het veilingterrein. Aan de
zuidzijde ligt een groengebied met waterpartijen. Zie ook de
beantwoording van de vraag hiervoor.

Vraag.

Waarom kunnen op het veilingterrein
geen groenvoorzieningen worden aangebracht.

Zie beantwoording vraag hiervoor.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel