Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De in Lottum woonachtige Riky Schut is secretaris van de landelijke werkgroep Landbouw en Inkomen. Zij ziet weinig positieve zaken rond de komst van een Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Riky Schut is van mening dat men zou moeten kiezen voor sociale duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zaken die volgens haar niet terug te vinden zijn binnen een NGB.

Voor Riky Schut bestaat geen twijfel, de komst van een NGB is absoluut geen mega-kans voor de regio. ‘Er wordt veel teveel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het mega-bedrijf en veel te weinig aandacht gaat uit naar de verplaatsing van gezinsbedrijven. Dáár zou de aandacht naar uit moeten gaan. Veehouders met kleinere of middelgrote bedrijven (gezinsbedrijven) hebben een band met hun vee. Het gevoel naar de dieren toe is er bij een NGB wat minder.Ik vraag me af hoe men de controle naar zieke dieren in zo’n grote stallen wil uitvoeren. Dat is volgens mij onmogelijk. De regering zou de komst van zulke grote stallen gewoon niet moeten willen. Niet in Grubbenvorst en ook niet elders. Je creëert alleen maar een overschot aan vlees en mest en dat hebben we al meer dan genoeg,’ zegt Riky.

Welzijn dieren
Of het welzijn van de dieren bij de realisatie van een NGB in het gedrang komt is volgens Riky moeilijk te bepalen. ‘Weet je, die duizenden varkens en meer dan een miljoen kippen ademen 24 uur per dag lucht in en uit. Lucht die niet bepaald gezuiverd kan worden. Bovendien lijkt het me erg moeilijk al die duizenden dieren te moeten verzorgen. Je kunt deze niet dezelfde aandacht geven dan ze verdienen. Veel ondernemers denken dat grootschaligheid de toekomst heeft maar dat geloof ik niet. Het is naar menselijke maat niet te behappen zo groot als een NGB wordt. Naast het feit dat het dierenwelzijn niet te overzien is, vraag ik me af wie dagelijks de dode kippen uit de stal haalt. Ook moeten de zeugen en biggen elke dag gecontroleerd worden. Individuele aandacht voor de dieren is er gewoonweg niet meer bij. Men zal medicijnen onder het voer moeten mengen omdat preventieve controle dagelijks niet meer mogelijk is bij zulke grote aantallen.’

Fijnstof
‘Ik denk dat we grote problemen mogen verwachten door fijnstof. Vooral in de kippenstallen speelt deze problematiek. Het zal onmogelijk zijn om de lucht in de stallen van meer dan 1 miljoen kippen te zuiveren. Het is naast mensonvriendelijk ook erg dieronvriendelijk. Dat kan bovendien alleen maar wanneer men maskers opzet. Wie wil er in zo’n kippenstal werken? Men spreekt van innovatief en duurzaam maar in feite is het niet meer dan het grote trenddenken van het ministerie van Landbouw. Men is erg gericht op innovatie en koppelt daar subsidies aan die andere bedrijven niet krijgen omdat deze kleinschalig zijn en niet in staat zijn de laatste vernieuwingen door te voeren,’ aldus Riky Schut.

Kiezen
‘Ik ben van mening dat we zouden moeten kiezen voor een economie die niet ten koste gaat van de scoiale structuur van het platteland. Je zou moeten sturen naar een balans tussen voedselproductie, landbouw-natuur en leefbaarheid (ruimte). De samenleving wil helemaal geen mega-bedrijven bovendien is het gevoel voor historie helemaal weg. We hebben in de sector heel veel meegemaakt zoals de varkenspest, en het inkrimpen van de veestapel met 10 procent en door het opkopen van 5000 bedrijven. In de periode 2000-2004 betekende dat een vermindering van de veestapel met 5 miljoen varkens waardoor de prijzen na jaren in een dal gezeten te hebben eindelijk wat omhoog gingen. Amper twee jaar later komt men met deze plannen. Ongelooflijk, we zijn weer terug bij af en hebben niets geleerd. Door alle ontwikkelingen komen we zelfs als collega’s tegenover elkaar te staan met als gevolg dat we ook op sociaal en mentaal vlak nog een dreun mogen verwachten. Ik hoop van ganser harte dat er geen NGB komt, niet in Grubbenvorst, maar nergens,’ besluit Riky Schut.

Bron: Echo van Horst en De Echo aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel