Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uit het jaarverslag 2011 van de Commissie voor de m.e.r. blijkt dat in 2011 het aandeel vrijwillige adviezen naar 40% is gestegen. Vrijwel alle vrijwillige adviezen hadden betrekking op de gewenste reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. Het totaal aantal adviezen daalde met 22%. Zorgelijk is dat de kwaliteit van een MER nog te vaak onvoldoende is. Deze is al sinds 2009 in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende. Onderschatting van de gevolgen op natuur in Natura 2000-gebieden is hier vaak de oorzaak van. De meeste problemen met de kwaliteit doen zich voor bij de bestemmingsplannen buitengebieden en de vergunningverlening aan intensieve veehouderijbedrijven.

De Commissie voor de m.e.r. zette in 2011 vanuit haar kennisfunctie voor het eerst themabijeenkomsten in voor een brede doelgroep met als doel de kwaliteit van MER'en te verbeteren. Dit deed zij bijvoorbeeld over bestemmingsplannen buitengebied, intensieve veehouderij en Natura 2000.

Het jaarverslag 2011 van de Commissie voor de m.e.r. is hier te vinden.

(Bron: Commissie voor de m.e.r., 11/04/12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel