Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) heeft een adviesrapport opgesteld over de gezondheidsrisico's die ontstaan indien het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zich gaat vestigen op Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg (Grubbenvorst. Op woensdag 25 april wordt dat rapport gepresenteerd in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

Op 22 november 2011 heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas ingestemd met de opdrachtverstrekking aan de GGD om het RIVM-rapport (landelijk onderzoek naar de mogelijke relatie tussen de nabijheid van intensieve veehouderijbedrijven en de gezondheid van omwonenden) te vertalen naar de locatie Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en de directe omgeving, inclusief de omliggende kernen Grubbenvorst, Lottum, Melderslo en Horst, en de gemeente te adviseren over de vraag of de komst van het NGB tot zodanige gezondheidsrisico's leidt in de directe omgeving en de omliggende kernen, dat vestiging van het NGB niet verantwoord is. Het gezondheidsrapport wordt in overleg met de GGD gepresenteerd op woensdag 25 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Die presentatie zal uitgevoerd worden door Monique Meierink en Peter Jacobs, namens de GGD.

De GGD heeft al twee keer eerder op verzoek van het College van B&W advies gegeven met betrekking tot gezondheidsaspecten, samenhangend met het NGB. Voor de eerste keer was dat in 2008, voorafgaande aan de besluitvorming in de gemeenteraad over de mogelijkheid voor het NGB om zich te vestigen in LOG Witveldweg. Dat gebeurde onder druk van een petitie van ruim 50 artsen in de regio Noord-Limburg, die wezen op de risico's van MRSA bij varkenshouderijen. Nadat politici als toenmalig gedeputeerde Ger Driessen (CDA) en wethouder Litjens (CDA) geroepen hadden dat de petitie van de artsen "bangmakerij" was, wist de GGD - in opdrachtvan B&W van Horst aan de Maas - te melden dat de risico's van MRSA, als gevolg van overmatig gebruik van antibiotica in de varkenshouderij, maar klein waren. Inmiddels is door andere onderzoekers vastgesteld dat die risico's juist erg groot zijn en heeft de rijksoverheid maatregelen aangekondigd tegen het overmatig gebruik van antibiotica, overigens tot nu toe met weinig succes (zie ook het artikel "Veebacterie zoekt boer").

Het tweede onderzoek - eveneens in opdracht van het College van B&W - werd gepubliceerd in september 2009, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. B&W pakte breed uit met een persbericht, waarin vermeld stond dat het NGB geen enkel gezondheidsrisico vormde voor de omgeving. Die conclusie werd niet getrokken in het onderzoek, dat overigens van alle kanten rammelde. Uiteindelijk kwam ook de gemeenteraad tot de conclusie dat het rapport van de GGD nauwelijks een basis bood voor het beleid van de gemeente. En vereniging Behoud de Parel besloot om een klacht in te dienen over de gang van zaken rondom de publicatie van het GGD-rapport. De onafhankelijke Commissie Bezwaar en Beroep achtte die klacht gegrond, maar B&W veegde die conclusie van tafel. Reden voor Behoud de Parel om naar de Nationale Ombudsman te stappen. De afronding van het onderzoek van de Nationale Ombudsman wordt binnenkort verwacht.

Gezien de eerdere ervaringen met de GGD én het feit dat het College van B&W - uitgesproken voorstander van de komst van het NGB - de opdracht heeft verstrekt voor het onderzoek doen nu al vermoeden dat het derde rapport van de GGD niet veel anders zal laten zien dan de voorgaande rapporten. In die zin vertrouwt Behoud de Parel liever op de deskundigen, die niet aangestuurd worden door het College van B&W van Horst aan de Maas (zie voor het standpunt van Behoud de Parel het opiniestuk van André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel