Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Tweede Kamer verzoekt de regering om de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad te verwerken in het wetsvoorstel voor de maximale bedrijfsomvang van veehouderijen. Een motie met die strekking is dinsdag 20 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Een wetsvoorstel voor maximale bedrijfsomvang blijft daarmee dus in beeld. De Kamer verzoekt de regering om er bij provincies op aan te dringen nieuwe bouwplannen van veehouderijbedrijven aan te houden tot de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad bekend zijn. Kamermoties die nu al grenzen stellen aan de maximumomvang van de stallen werden verworpen, evenals een motie om af te zien van landelijke regels (zie hier een uitgebreid verslag van de beraadslagingen in de Tweede Kamer).

(Bron: IPO, 22/06/12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel