Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maandag 1 oktober 2007 - DEN BOSCH - Brabant en Zuid-Gelderland worden steeds populairder onder met name Polen, om zich voor langere tijd te vestigen. Vooral de grotere steden en de land- en tuinbouwgebieden in onder meer de Bommelerwaard zijn in trek.
Per 1 januari van dit jaar stonden in Oss 331 Polen ingeschreven, in Tilburg 769, in Breda 891 en in Eindhoven 952. Sindsdien zijn er volgens het CBS zo'n 8200 mensen uit Polen, Bulgarije en Roemenië in Nederland komen wonen. Dat gebeurde deels onder invloed van het vrije verkeer van EU-werknemers uit voormalige Oostbloklanden, sinds 1 mei van dit jaar.
Dat de groep zich vast vestigt in plaats van op en neer te pendelen naar het thuisland, heeft gevolgen voor onder meer de scholen. Die zijn vergelijkbaar met de komst van gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.
In de Bommelerwaard werd het probleem afgelopen week actueel, nadat sinds begin dit schooljaar zo'n vijftien Poolse kinderen werden aangemeld. "We zien iets op ons afkomen dat nog geen probleem ís, maar het wel kan worden", zegt Egon van Erven (50). Hij is schooldirecteur van De Meidoorn in Kerkdriel en projectleider van de Opvangklas voor Anderstaligen en Taalzwakke Kinderen. Dat 'Taalklasje' was vorig schooljaar al het succesvolle Bommelerwaardse antwoord op de komst van Poolse kinderen.
Wat Van Erven betreft wordt een dergelijk initiatief vanaf december voortgezet, samen met hulpinstanties. De hulp moet naast de kinderen ook gericht worden op problemen in de thuissituatie. "De ouders werken hard, soms gaat het om gebroken gezinnen. Voor het lesgeven ligt de verantwoordelijkheid bij de school, maar er komen vaak andere problemen bij kijken. Daar zijn andere instanties voor, we zullen moeten samenwerken."
In Maasdriel staan 212 Polen ingeschreven, in Zaltbommel 63 mensen uit voormalige Oostbloklanden. "Maar ik weet zeker dat er in dit gebied honderden seizoensarbeiders wonen", zegt Van Erven. "Als vijftig van hen zich hier voor langere tijd willen vestigen en hun kinderen laten overkomen, dan zou er een probleem ontstaan. Dat moet je voor zijn. Maar we moeten onszelf geen Pools probleem aanpraten. Collega's in de Randstad hebben 26 nationaliteiten op school."
De SP heeft inmiddels mondelinge kamervragen gesteld over de gevolgen voor scholen van de komst van Polen, Roemenen en Bulgaren. Van Erven: "Als meerdere kinderen tegelijk komen, is er geld beschikbaar voor lesmethoden en hulp. Een vast bedrag van bijna 5000 euro en nog eens 1145 euro per kind. Maar dat is geen vetpot."
(Bron: Brabants Dagblad, 2-10-2007)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel