Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

09-09-2012 • De SP in het Limburgs Parlement heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een grens te stellen aan de omvang van megastallen in Limburg. Nieuwe stallen zouden niet groter mogen zijn dan anderhalve hectare en maximaal 7,5 meter hoog. Een statencommissie heeft het inititiatiefvoorstel voor de eerste keer behandeld. De andere fracties konden vragen stellen over het voorstel en commentaar leveren op het plan van de SP.

Vragen en commentaar
Thijs Coppus, voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten heeft goede hoop dat het voorstel - als het definitief ter stemming voorgelegd wordt - aangenomen wordt. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten van Limburg heeft immers in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat er geen megastallen zouden moeten komen in Limburg. Dat neemt niet weg dat de verschillende fracties vragen en opmerkingen hebben. De PVV en GroenLinks misten een maximum aan dieren en de PvdA de effecten op volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn. CDA en VVD - altijd al voorstanders van een ongebreidelde uitbreiding van de omvang van stallen in Limburg - zeiden niks te voelen voor beperkingen van de grootte. Volgens hen gaat het om maatwerk en kwaliteit.

Aanpassingen initiatiefvoorstel
De SP komt binnenkort met een definitief voorstel over de megastallen. "Daarin nemen we de gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk mee", beloofde fractievoorzitter Thijs Coppus.

Hier kunt u een filmpje bekijken over alternatieven voor de megastallen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel