Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

ZON Vastgoed en de gemeente Horst aan de Maas hebben 10 december een intentieovereenkomst getekend. Doel van de overeenkomst is de ontwikkeling van een groenbuffer tussen ZON Fresh Park en Grubbenvorst. Eerder maakten we op deze website al melding van dit initiatief, dat wethouder Litjens onlangs bekend maakte tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad Grubbenvorst.

ZON Fresh Park is sterk in ontwikkeling waardoor uitbreiding in noordelijke richting aanstaande is. Deze uitbreiding van het gespecialiseerde bedrijventerrein is onderdeel van het regionaal ontwikkelingsplan "Klavertje 4” en heeft invloed op het ruimtegebruik en het ruimtelijk karakter van Grubbenvorst.

ZON Vastgoed zegt de unieke kwaliteiten van Grubbenvorst en het groen in de regio te willen behouden en waar mogelijk versterken. Daarom ontwikkelt ZON Vastgoed een groene buffer tussen het bedrijventerrein ZON Fresh Park en het dorp Grubbenvorst. De ontwikkeling hiervan wordt ook opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Horst aan de Maas die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008 wordt vastgesteld.

De groene buffer is onderdeel van het groenplan ZON Fresh Park, dat tot 2012 in fases wordt uitgevoerd. Dit groenplan voorziet de komende jaren onder meer in de aanleg van meer groenzones en een vijver. Bedoeling is met name om daarmee de eenheid terug te brengen in het reeds aanwezige groen op het terrein. De groeninrichting krijgt een vervolg in 2008 met onder meer de aanplant van een groot aantal bomen langs de rondwegen op ZON Fresh Park.

bron: ZON Vastgoed, 10/10/07

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel