Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De nieuwe regering van VVD en PvdA wil geen norm stellen aan de omvang van megastallen. Dat blijkt uit het regeerakkoord, dat beide partijen maandag 29 oktober 2012 overeen zijn gekomen.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat: "We toetsen planologische regels voor de bouw van zeer grote stallen en regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij op volksgezondheidsaspecten. Waar nodig worden de regels aangescherpt". Het regeerakkoord is op dit punt des te opvallender, omdat de PvdA nog onlangs samen met GroenLinks pleitte voor maxima aan de omvang van de intensieve veehouderij (dat voorstel kunt u hier vinden). Zij wilden dat boeren op één locatie niet meer dan 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien en 2500 vleeskalveren mogen houden.

Het lijkt een patroon, zowel op nationaal niveau, als op andere niveau's: de PvdA steekt zijn nek uit om de intensieve veehouderij aan te pakken. Maar zo vlug als ze deelneemt aan het politiek bestuur, lijkt het dat ze haar eerdere standpunten (van vóór de verkiezingen) verloochent en haar beloftes in verkiezingstijd vergeten is. Dat zien we nu op landelijk niveau. Maar eerder zagen we dat op provinciaal en lokaal niveau (lees hier de briefwisseling tussen Behoud de Parel en de PvdA Horst aan de Maas over het wijzigende standpunt van de PvdA). Daarmee lijkt een stem op de PvdA per definitie een stem op de tegenstander van de PvdA...

De nieuwe regering van VVD en PvdA zeggen overigens wel in het regeerakkoord dat ze het dierenwelzijn belangrijk vinden. "De afgelopen jaren is veel verbeterd en die lijn zetten we voort", aldus het regeerakkoord. Het Dierenwelzijn wordt verder verankerd in de intensieve veehouderij, waarbij het advies van de commissie Van Doorn het uitgangspunt is.

Tenslotte is besloten dat er geen apart ministerie voor Landbouw komt en "landbouw" ook niet als onderdeel van een ministerie doorgaat, zoals in de vorige regering het geval was. Daarmee is het aloude CDA-bolwerk definitief afgebroken, zo lijkt het. Of dat positief of negatief is, zal de toekomst uitwijzen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel