Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maastricht - De provincie Limburg heeft een nieuw instrument gemaakt, aan de hand waarvan de provincie wil beoordelen of investeerders in de veehouderij voldoen aan de vereisten voor een natuurvergunning. Essentie is dat de provinciale nota aangeeft in welke situatie het nodig is extra stikstofruimte te verwerven, om te zorgen dat er geen extra neerslag van stikstof in Vogelrichtlijngebieden plaats heeft.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van Limburg zegt blij te zijn nu een instrument te hebben, waarmee veehouders in de provincie kunnen werken. De Gedeputeerde probeert met het GS-besluit te voorkomen dat er juridische discussies ontstaan.

De lijn van de provincie is dat bij elke verandering in het gebied er een verbetering moet optreden voor de instandhouding van verschillende beschermde vogelsoorten. In dat kader is het van belang dat er maatregelen genomen worden om de neerslag van stikstof niet weer te laten oplopen.

Volgens de provinciale rapportage is in alle Limburgse vogelgebieden weliswaar sprake van een dalende trend in de neerslag van stikstof. Maar om te zorgen dat die trend niet doorbroken wordt, zal in een aantal gevallen een extra maatregel nodig zijn, in de vorm van saldering van de veroorzaakte stikstofneerslag. Daarbij komt dat in een aantal gebieden nog steeds sprake is van overschrijding van de kritische waarden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel