Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onlangs heeft de Gezondheidsraad op verzoek van het ministerie van Landbouw gerapporteerd met betrekking tot de gezondheidsrisico's van megastallen (zie hier het bericht over dat rapport). Zij concludeert dat er gezondheidsrisico's zijn, veroorzaakt door megastallen en dat het voor de Gezondheidsraad niet mogelijk is om - op landelijk niveau - afstandsnormen vast te stellen voor de afstand tussen de megastallen en woonhuizen. Gemeenten moeten dat zelf doen, samen met de GGD en in overleg met belanghebbenden. De SP-gemeenteraadsfractie vraagt welke consequenties dat heeft voor Horst aan de Maas (zie in de bijlage de brief aan het College van B&W).

In weekblad Hallo (zie hier) stelde wethouder Litjens: "Wat zij nu in Den Haag zeggen, daar zijn wij al een tijdje mee bezig. De GGD heeft hier een onderzoek gedaan en dat wees uit dat er eigenlijk geen risico voor omwonenden is". Naar aanleiding daarvan vraagt de SP aan B&W of de GGD voor alle intensieve veehouderijen in Horst aan de Maas afstandsnormen heeft vastgesteld en zo nee of B&W alsnog van plan is om dat te doen. De SP vraagt tegelijkertijd wat dat de gemeente gaat kosten.

De SP vraagt zich ook af hoe het kan dat Litjens in het artikel van Hallo stelt dat er geen risico's zijn voor omwonenden, veroorzaakt door intensieve veehouderijen. Gevraagd wordt waar de wethouder dat op baseert. De Gezondheidsraad stelt immers dat er wél risico’s zijn. De SP vraagt zich af of wethouder Litjens opnieuw onjuiste informatie verstrekt aan de burgers van Horst aan de Maas. Eerder heeft de Nationale Ombudsman het college van B&W om diezelfde reden op de vingers getikt (zie ook de website van Behoud de Parel).

De Gezondheidsraad adviseert samen met belanghebbenden lokaal beleid te ontwikkelen met betrekking tot de afstand die aangehouden moet worden tussen veestallen en woonhuizen om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen. Reden voor de SP te vragen of het college van plan is met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel