Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeenteraad van Horst aan de Maas blijft zich unaniem verzetten tegen de vestiging van een varkensbedrijf aan de Kleefsedijk in Sevenum. Ook als de rechter de initiatiefnemer in het gelijk stelt, wil de raad haar standpunt niet zomaar wijzigen.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daar werd het standpunt van de gemeente nogmaals besproken. Aanleiding was een voorstel van het College van B&W. Zij stelde voor om, als de Raad van State de bezwaren van Horst aan de Maas tegen het bedrijf alsnog verwerpt, zich daar bij neer te leggen en vestiging toe te staan (zie ook bijlage). De gemeenteraad liet tijdens de raadsvergadering weten het daar niet mee eens te zijn. Zij wil hoe dan ook voorkomen dat het varkensbedrijf aan de Kleefsedijk komt.

De vergunningsaanvraag voor de varkenshouderij voor 15.744 varkens, werd in 2007 ingediend. Het bedrijf heeft al een milieuvergunning. De gemeente is echter van mening dat een dergelijk groot bedrijf niet past aan de Kleefsedijk. Zo komt het tussen twee natuurgebieden te liggen.

Ook de omwonenden verzetten zich al jaren tegen de eventuele komst van het bedrijf.

(Bron: Hallo, 10-4-'13)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel