Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Brussel – ZLTO heeft in het kader van de subsidieregeling voor promotie van agrarische producten bijna 2,8 miljoen euro subsidie gekregen voor de promotie van vlees in Nederland. De Europese Commissie gaf goedkeuring aan een driejarige promotiecampagne voor vlees, gericht op de Nederlandse markt. In totaal bedragen de kosten van het project 5,5 miljoen euro, waarvan de EU 2,8 miljoen bijdraagt. Het bedrijf zelf moet minimaal 20 procent van de kosten betalen, de overige kosten kunnen door nationale autoriteiten worden betaald.

Naast ZLTO krijgt ook SKV subsidie voor de promotie van vlees. Van de totale promotiekosten van 348.716 voor drie jaar, draagt de EU ruim 174.000 euro bij. Bionext krijgt voor de promotie van biologisch voedsel 253.626 euro subsidie van de EU, voor een project dat in totaal 507.251 euro kost voor twee jaar.

SBH kreeg in totaal 3 miljoen euro subsidie voor de promotie van tuin- en sierteeltproducten in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. Het totale project bedraagt hier 6 miljoen euro. Dit is het grootste project waar de EU subsidie voor verleent. Voor de promotie van Spaanse olijfolie wordt, verdeeld over drie projecten, 8 miljoen euro EU-subsidie uitgetrokken.

In totaal heeft de Europese Commissie 22 projecten goedgekeurd voor subsidie. In totaal gaat het om een projectwaarde van 71,94 miljoen euro, waarvan de Europese Unie 35,97 miljoen euro bijdraagt.

In 2000 heeft de Europese landbouwraad besloten dat de EU kan bijdragen aan de promotie van agrarische producten en voedsel. Het jaarlijkse budget is toen vastgesteld op 55 miljoen euro. De EU draagt maximaal 50 procent bij, met uitzondering van de promotie van groente en fruit onder kinderen. Hierbij betaalt de EU maximaal 60 procent van de kosten. In totaal kreeg de Europese Commissie dit jaar 36 aanvragen, waarvan er 22 zijn goedgekeurd.

(Bron: Boerderij, Mariska Vermaas, 26 april 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel