Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil ontheffing verlenen aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) voor onderzoek naar genetisch modificatie bij kippen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Dijksma wil na 1 juli dit jaar haar definitieve besluit kenbaar maken.

Het voornemen van Dijksma is een uitvloeisel van het onderzoekprogramma naar alternatieven voor het doden van ééndagshaantjes in de legpluimveehouderij. In Nederland worden jaarlijks 40 miljoen haantjes gedood nadat ze uit het ei komen, omdat ze economisch onvoldoende meerwaarde hebben. De haantjes zijn ongeschikt voor de vleesproductie.

De onderzoekers van het DLO willen een gen van een kwal koppelen aan het geslachtschromosoom van mannelijk kuikens. Dit kwalgen licht onder een bepaalde lamp fluorescerend op, zodat eieren met mannelijke embryo’s herkenbaar zijn en niet de broedmachine in gaan.

Het kruisingsschema en de selectiemethode om een gemodificeerde kippenlijn te krijgen, wordt zo opgezet dat de eieren met daarin de toekomstige legkippen niet gemodificeerd zijn. De eieren van deze hennen zijn daarom ook gelijk aan de huidige consumptie-eieren.

Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar geslachtsbeïnvloeding, zodat minder haantjes worden geboren; onderzoek naar stoffen in eieren waaruit het geslacht is af te leiden en het fokken van een combinatiekip. Een kip die geschikt is voor zowel ei- als vleesproductie. Alle drie de opties zijn niet haalbaar.

Als de proef slaagt en de pluimveehouderij met genetische gemodificeerde kippen gaat werken is de helft van de broedcapaciteit nodig en wordt het seksen en doden van kuikens overbodig.

(Bron: Boerderij, 5-6-'13)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel