Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt helemaal niets voor onderzoek waarbij aan de genen van legkippen wordt gesleuteld. Dat was de reactie van de Kamer op een brief van Dijksma, die na 1 juli dit jaar haar definitieve besluit kenbaar maken. om ontheffing te verlenen aan de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) voor onderzoek naar genetisch modificatie bij kippen.

Het voornemen van Dijksma is een uitvloeisel van het onderzoekprogramma naar alternatieven voor het doden van ééndagshaantjes in de legpluimveehouderij. In Nederland worden jaarlijks 40 miljoen haantjes gedood nadat ze uit het ei komen, omdat ze economisch onvoldoende meerwaarde hebben. De haantjes zijn ongeschikt voor de vleesproductie. De onderzoekers van het DLO willen een gen van een kwal koppelen aan het geslachtschromosoom van mannelijk kuikens. Dit kwalgen licht onder een bepaalde lamp fluorescerend op, zodat eieren met mannelijke embryo’s herkenbaar zijn en niet de broedmachine in gaan. Het kruisingsschema en de selectiemethode om een gemodificeerde kippenlijn te krijgen, wordt zo opgezet dat de eieren met daarin de toekomstige legkippen niet gemodificeerd zijn. De eieren van deze hennen zijn daarom ook gelijk aan de huidige consumptie-eieren.

Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar geslachtsbeïnvloeding, zodat minder haantjes worden geboren; onderzoek naar stoffen in eieren waaruit het geslacht is af te leiden en het fokken van een combinatiekip. Een kip die geschikt is voor zowel ei- als vleesproductie. Alle drie de opties zijn niet haalbaar.

Als de proef slaagt en de pluimveehouderij met genetische gemodificeerde kippen gaat werken is de helft van de broedcapaciteit nodig en wordt het seksen en doden van kuikens overbodig.

PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat een economisch probleem van de sector niet moet worden opgelost door te rommelen met de dieren. Zij vinden dat er alternatieven zijn en voelen meer voor bijvoorbeeld de 'combikip', waarbij de geboren haantjes kunnen worden gebruikt voor de vleesconsumptie. "Wij zien niets in glow in the dark-eieren, een ei dat licht geeft als er een haantje in zit", stelde Sjoera Dikkers (PvdA).

(Bron: Boerderij, 6-6-''13)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel