Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Venlo - De provincie Limburg heeft de Wageningen UR opdracht gegeven de emissie door de veehouderij verscherpt te gaan monitoren. Eind 2013 worden de eerste resultaten verwacht. Dit is vastgelegd in 'Monitoringsafspraken veehouderij' dat de provincie Limburg, LLTB en Milieufederatie Limburg woensdag hebben ondertekend.

Onderzoekers van Wageningen UR meten de uitstoot van veehouderij per gebied in Limburg. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van geurhinderklachten van omwonenden van veehouderijen en de uitstoot van fijnstof en ammoniak. Eind dit jaar zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. Op basis van deze resultaten beoordeelt de provincie in samenwerking met LLTB en de Limburgse Milieufederatie of de Limburgse veehouderij voldoende verduurzaamt.

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo, 19 juni 2013

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel