Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maastricht - Het Limburgse provinciebestuur wil vee toelaten op bedrijventerreinen. Grootschalige veehouderijbedrijven horen niet thuis in het landelijk gebied, maar op bedrijventerreinen. Het provinciebestuur van Limburg wil grote veehouderijbedrijven de ruimte geven door bedrijventerreinen in te richten voor veeteelt.

Ook toeleveranciers, afnemers en verwerkers zouden zich moeten kunnen vestigen op de bedrijventerreinen nabij de veehouderijbedrijven. Dit moeten gevarieerde agroparken worden met dieren gehuisvest in vernieuwende stalconcepten en industriele mestverwerking. De Limburgse Staten hebben het plan inmiddels goedgekeurd.

Grootschalige veehouderij en aanverwante bedrijven horen niet thuis in het buitengebied, vindt landbouw-gedeputeerde Patrick van der Broeck. "Grootschalige, intensieve productie van vlees, eieren en kasgroenten moet de ruimte krijgen en maatschappelijk in te passen zijn. Dat lukt niet in het buitengebied."

Van der Broeck verwijst naar het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Dit zijn samenwerkende, intensieve veehouderijbedrijven en aanverwante initiatieven die volgens hem een bijdrage leveren om de kringloop te sluiten, zoals een mestverwerkingscentrale. Het NGB stuitte op maatschappelijke weerstand. "De locatie van het NGB was het probleem waar het project op strandde. Deze bedrijven kunnen we wel een plek geven op een bedrijventerrein, nabij de stad."

Van der Broeck noemt deze nieuwe vorm van landbouw dichtbij de stad, agglomeratielandbouw. Niet in het buitengebied, maar dicht bij de afzetmarkt en nabij uitvals- en vaarwegen zodat grondstoffen en producten gemakkelijk en snel kunnen worden vervoerd. Industriële mestverwerking valt hier ook onder.

Limburg wil schaalvergroting faciliteren, aldus Van der Broeck. "Het is een utopie te denken dat schaalvergroting in de landbouw niet stopt. We kiezen voor schaalvergroting mits de bedrijven een meerwaarde leveren, zoals het NGB doet. De wereldvraag naar vlees neemt toe en grote steden moeten worden gevoed. Wij wijzen gebieden aan in de vorm van bedrijventerreinen waar deze vormen van landbouwproductie kunnen plaats vinden." Eerder vertrouwde Van den Broeck zijn opvattingen toe aan Dagblad de Limburger, wat een commentaar van Behoud de Parel uitlokte (hier te lezen).

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo, 1 juli 2013)

Een reactie van Wim Moorman, op zijn blog "Horst-sweet-Horst" is hier te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel