Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Bosch - De provincie Noord-Brabant wil de prestaties van individuele veehouderijen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en omgeving openbaar maken om het vertrouwen van burgers in de veehouderij te vergroten.

Vanaf medio 2014 worden veehouders in Brabant getoetst op duurzaamheidsprestaties willen zij in aanmerking komen voor een bouwvergunning. Hiervoor wordt een nieuw toetsingssysteem gemaakt, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Projectleider Jan Buys van de provincie Noord-Brabant: "We willen de score van de BZV openbaar maken om transparant te zijn naar burgers toe. Boeren kunnen dan laten zien wat zij allemaal doen op het gebied van duurzaamheid en volksgezondheid. 'Be good and tell it', dat is ons uitgangspunt." ZLTO-bestuurder Herman van Ham is minder gelukkig met het voornemen van de provincie. "Brabant heeft behoefte aan een transparante veehouderij. Wij willen ook het draagvlak bij burgers herstellen maar of dit nu de manier is, kun je je afvragen."

De provincie werkt sinds dit voorjaar aan een nieuw toetsingssysteem. Een veehouder met uitbreidings- of nieuwbouwplannen gaat met omwonenden in gesprek en het bedrijf wordt getoetst op bovenwettelijke prestaties voor volksgezondheid, dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Het provinciebestuur wil elf thema’s opnemen in de maatlat. Zeven van de elf thema’s zijn gerelateerd aan volksgezondheid. De uitkomst van de BZV wil de provincie op internet zetten met een profiel van het bedrijf, foto's en de 'score' op de verschillende thema's.

Hoe hoog de lat wordt gelegd en wanneer een veehouder een ‘voldoende’ scoort en in aanmerking komt voor een vergunning, is nog niet bekend. De BZV wordt ontwikkelt in samenwerking met ZLTO, GGD, waterschappen, gemeenten en milieugroepen.

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo, 27 juni 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel