Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Milieudefensie stelt zich harder op tegen varkensflats, 'kippenfabrieken' en andere vormen van schaalvergroting in de sector.

Niet om de boer te pesten, want verduurzaming leidt tot een economisch gezonde sector. Dat zei campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie gisteravond in Sevenum.

De milieugroepering werkt volgens hem steeds intensiever samen met actiegroepen en omwonenden die megabedrijven willen tegenhouden. Ze krijgen rechtsadvies en documentatie over de gevolgen voor de luchtkwaliteit, het dierenwelzijn en soja-perikelen.

"Momenteel beconcurreren met name varkenshouders elkaar tot de dood om een paar cent kostprijs per kilo. Het is kannibalisering."
Milieudefensie is bovendien bang dat de beheerder van het platteland, de boer, verdwijnt en een leeg en kaal platteland achterlaat.

"Deze ontwikkeling maakt een onomkeerbaar einde aan het echte boerenbestaan en ons landschap. Die bedrijven staan straks in een cultuurwoestijn met loodsen en bedrijfsgebouwen."

De reden dat zij niettemin het pad van schaalvergroting stug volgen hangt in de ogen van Milieudefensie samen met de kwalijke rol van de overheid en landbouw-gerelateerde organisaties. "Ze wijzen allemaal dezelfde kant op en doen alsof schaalvergroting een natuurwet is. Mensen hebben echter zelf de toekomst in handen." In plaats van "dit doodlopende pad" af te lopen kan de sector zich beter richten op toegevoegde waarde, meent hij.
(Bron: Agrarisch Dagblad, 15-1-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel