Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De behandeling van de Mestwet in de Tweede Kamer vindt plaats op dinsdagmiddag 8 april. De behandeling van de mestwetgeving en van het mogelijk behoud van dierrechten - waar Behoud de Parel samen met de Milieufederaties en Milieudefensie voor heeft gepleit - komt in een beslissende fase. Na de eerste behandeling in de 2e Kamer op 26 april gaat het nu om de finale bespreking. Het is nog allerminst zeker of de dierrechten wel behouden blijven of dat er weer een compromis wordt bereikt met allerlei ontsnappingsmogelijkheden voor varkens- en kippenboeren om toch uit te breiden waardoor de veestapel weer gaat groeien. Met alle negatieve gevolgen van dien: meer fijn stof in onze longen, meer ammoniak in onze natuurgebieden, meer mest en nitraat in ons grondwater, meer resistente bacteriën in onze leefomgeving, ons hele buitengebied volgebouwd met enorme stallen, enzovoorts.

Vandaar dat het van belang is in Den Haag nog een een keer duidelijk onze stem te laten horen! De Milieufederatie Limburg organiseert een bus naar Den Haag als er voldoende belangstelling is. Het is kort dag. Mensen die mee willen, kunnen zich melden bij André Vollenberg (voorzitter Behoud de Parel, telefoonnummer: 06-51476440). Geef u op vóór maandagavond 20.00 uur. Dan is er nog een en ander te regelen.

Een eerder artikel met betrekking tot de behandeling van de Mestwet is hier te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel