Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De soap rondom de actie van het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft een vervolg gekregen. Nadat de gemeente het protestbord van Behoud de Parel heeft weggehaald, leek daar een einde aan zijn gekomen. Maar naar nu blijkt heeft Behoud de Parel buiten de waard – in dit geval de gemeente – gerekend. Want ondanks de afspraak met Burgemeester Van Rooij dat de eigenaar van de grond waar het protestbord was geplaatst was, geen dwangsom hoefde te betalen, heeft de gemeente nu geprobeerd die dwangsom toch te innen. De eigenaar van de grond – Henk den Mulder – diende een klacht in tegen de burgemeester. De vordering van een tweede dwangsom werd voorlopig ingetrokken.
 

Waar ging het ook al weer om?

Jaar en dag stond langs de A73 een protestbord (Met de leus: GEZONDHEID EERST) van Behoud de Parel, de vereniging die zich samen met de bevolking van Grubbenvorst verzet tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), een megastal met 1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens. B&W eisten – na vijf jaar en met de start van de Floriade inzicht – dat de vereniging het bord verwijderd. De vereniging zou in overtreding zijn. Het bord moest verwijderd worden op straffe van een dwangsom. In een brief aan B&W stelde Behoud de Parel niet van plan te zijn het bord te verwijderen. Getouwtrek over en weer leidde er niet toe, dat het bord weggehaald werd. De gemeente bleek de strijd met behoud de Parel niet te kunnen winnen en richtte haar peilen toen op de eigenaar van de grond waarop het protestbord geplaatst was. Behoud de Parel verplaatste het bord uiteindelijk om de eigenaar niet in verder verlegenheid te brengen. Desondanks vorderde de gemeente een dwangsom bij De Mulder (over de geschiedenis kunt u hier  – meer lezen).

 

Afspraak

Volgens Den Mulder heeft burgemeester Van Rooij met het verwijderen van het bord met hem afgesproken, dat hij geen verdere procedures zou voeren tegen de zijns inziens onjuiste handhavingsactie van de gemeente in ruil voor het niet invorderen van de dwangsommen, mocht de rechter de gemeente geen gelijk geven. Volgens Den Mulder gaf de rechter de gemeente geen gelijk en vernietigde deze het handhavingsbesluit van de gemeente. Vervolgens, aldus Den Mulder werd tegen de afspraak in door de gemeente toch ingevorderd. Den Mulder was te laat voor een verzet en heeft onder dwang die eerste dwangsom voldaan. In april 2014 werd na een jaar door de gemeente  geprobeerd een tweede dwangsom te incasseren. Nadat Den Mulder zich bij burgemeester van Rooij te hebben vergewist dat deze actie daadwerkelijk geen misverstand was, heeft hij op 26 april 2014 een klacht tegen de burgemeester ingediend. Na enige correspondentie, werd de tweede dwangsom voorlopig ingetrokken.

 

Klacht

Omdat de eerste dwangsom volgens Den Mulder ook onbevoegd is geïncasseerd, heeft hij het college gevraagd ook deze te compenseren. Dat bleek voor het college het moment om de klacht van Den Mulder jegens de burgemeester aan de klachtencommissie voor te leggen. De afhandelingstermijn  van de vaste klachtencommissie bedroeg 10 weken en eindigde op 30 september 2014. Maar Den Mulder wachtte op bericht over het oordeel van de commissie. Maar onlangs werd hem dat oordeel dan toch toegezonden. Hij werd in het gelijk gesteld! En het College van B&W volgde dat oordeel. Begin oktober schrijft het college aan Den Mulder dan ook: „Wij nemen de aanbeveling van de klachtencommissie over, om aan u excuses te maken, dan ook over en bieden u hierbij onze oprechte excuses aan”.

 

"Excuses"

Daarmee lijkt de zaak ten einde. Den Mulder heeft immers waar hij om vroeg bij de bezwaarcommissie: excuses. Desondanks laat Den Mulder het er niet bij. Volgens hem maakt het gemeentebestuur alleen haar excuses omdat de bezwaarcommissie dit adviseert. Bovendien vindt hij het vreemd dat hij wél excuses ontvangt, maar de 2500 euro niet terugkrijgt. Dat heeft hij het gemeentebestuur per brief laten weten. Den Mulder zegt naar de Nationale Ombudsman te stappen als het antwoord op de brief in zijn ogen niet afdoende is. Even afwachten dus. Een cliffhanger dus in deze eindeloze soap...
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel