Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bezoek Heideveld Beheer bvGisteren hebben een ambtenaar van handhaving en de projectleider van de Gemeente Horst aan de Maas samen met een delegatie van vereniging Behoud de Parel een bezoek gebracht aan varkensbedrijf Heideveld. Reden: op 19 september  moest Heideveld Beheer BV voldoen aan de milieu-eisen, die de gemeente Horst aan de Maas gesteld heeft aan het bedrijf - in opdracht van de Raad van State. Het ligt in de bedoeling dat dit bedrijf onderdeel gaat worden van het omstreden NGB.

Nadat de gemeente Horst aan de Maas afwijzend gereageerd had op het verzoek van Behoud de Parel handhavend op te treden tegen het varkensbedrijf - dat straks onderdeel gaat uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met 35.000 varkens, naast de 1,2 miljoen kippen van Kuijpers Kip en een mestverwerkingsinstallatie - heeft de Raad van State de gemeente opgedragen alsnog haar taak uit te voeren en dus wél handhavend op te treden. Dat leidde tot overleg tussen Behoud de Parel en Heideveld Beheer BV met als resultaat de overeenkomst dat Heideveld BV minder varkens ging houden, aanpassingen doorvoerde bij de voedering van de varkens en - last but not least - luchtwassers bouwde om de uitstoot van amoniak en fijnstof te verminderen (zie hier het artikel over het overleg tussen Behoud de Parel en Heideveld Beheer BV).
filter
Gertjan Vullings - de eigenaar van Heideveld Beheer BV - gaf de bezoekers uitleg over de werking van de geplaatste biologische luchtwassers. De lucht uit de stallen wordt via kanalen door ventilatoren aangezogen en via een pakket van 40 cm kunststof (raatwerk met een grote oppervlakte, waarover vloeistof wordt gesproeid) via de nok van het dak naar buiten geperst.

luchtrwasserDe vloeistof bevat water met bio-organismen die zich voeden met ammoniak uit de stallucht. Deze vloeistof loopt via de vloer in een put en wordt opnieuw rondgepompt. Met elektronische meetpunten en doseerunits worden onder andere de zuurgraad en concentratie aan organismen op peil gehouden. Dit moet een constante en goede werking van de luchtwassers garanderen. Ook vindt er een digitale monitoring en registratie plaats.

digitale monitoring wasinstallatieDe investeringen in de luchtwassers was noodzakelijk om aan de actuele milieueisen in Nederland te voldoen. Behoud de Parel heeft deze luchtwassers bij de Raad van State af moeten dwingen. Aanvankelijk wilde Heideveld Beheer BV pas investeren als het NGB ook daadwerkelijk doorgang zou gaan vinden. Door de actie van Behoud de Parel werd dat eerder afgedwongen. Maar toen dat eenmaal vastgelegd was, heeft Heideveld Beheer BV alle medewerking verleend om te voldoen aan de eisen (zie ook de brief van Bureau Handhaving, in de bijlage).

Op dit moment ligt de bouwvergunning en de omgevingsvergunning van Heideveld Beheer BV - voor de uitbreiding van het bedrijf van 6.200 varkens naar 35.000 varkens - voor bij de Raad van State. De uitspraak, normaal na 6 weken, is al enkele keren met 6 weken uitgesteld. Voor Behoud de Parel, maar natuurlijk ook voor de ondernemers, die deze megatsal willen bouwen - zijn het spannende tijden…nieuwe deel wasinstallatie

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel