Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het lijkt er op dat het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) in "Klavertje 11" (in de nabijheid van Monaghan - voorheen Prime Champ) een onderdeel van Greenport - een biogasinstallatie wil bouwen waar jaarlijks 450.000 ton dierlijke mest kan worden vergist. De vergister zou daarmee de grootste van Nederland worden. Horst aan de Maas wordt al geconfronteerd met plannen voor (uitbreiding van) grote mestvergisters. Bij het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB - 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) en bij Ashorst (meer informatie is hier te vinden).

RMS probeert boeren in de omgeving te contracteren om hun mest bij de vergister af te zetten. Elders heeft RMS contracten afgesloten die gelden voor tien jaar tegen een tarief van circa €12 per kuub. De biogasinstallatie produceert gas dat geleverd gaat worden aan het net. Het digistaat kan worden bewerkt en geëxporteerd. Zie voor meer informatie de website van RMS.

Volgens vereniging Behoud de Parel zou de bouw van een vergister in het gekozen gebied de druk op het milieu rondom Grubbenvorst sterk vergroten. Reden om uit te zoeken wat precies de plannen zijn en of het nodig is om de komst van de mestvergister tegenhouden. Op basis daarvan heeft Behoud de Parel besloten bezwaren in te dienen bij de Provincie Limburg tegen het bestemmingsplan van "Klaver 11" (zie bijlage).

RMS probeerde eerder in de Brabantse gemeente Gemert-Bakel een mestvergistingsproject op te zetten van eenzelfde omvang. Ruim zestig veehouders uit de regio hadden zich verenigd in Minerale Afvoer Coöperatie Elsendorp (Mace) om hun mest te kunnen leveren aan RMS. Het project ging echter niet door omdat buurtbewoners in opstand kwamen tegen het plan.

Behalve in Horst aan de Maas wil RMS ook vergistingsinstallaties bouwen in Moerdijk en Groenlo.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel