Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel heeft het al vaker opgemerkt: de gemeente Horst aan de Maas is erg laks in haar handhavingsbeleid, zeker als het gaat om ondernemers, die (milieu)overlast veroorzaken. Zo worden zaken die gerelateerd zijn aan het Nieuw Gemengd Bedrijf door de gemeente zeer coulant behandeld. Een burger met een illegaal tuinhuisje zou er zijn vingers bij aflikken...

Eerder bleek dat de gemeente een grote achterstand had in het handhaven (zie onder andere dit artikel op de website) van bedrijven, die dienden te voldoen aan internationale milieunormen. Eén van die bedrijven betrof Heideveld Varkens BV, één van de partners in het NGB (met plannen voor 35.000 varkens, naast de 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie van Kuijpers Kip). Ook hier wenste de gemeente niet te handhaven. Behoud de Parel stapte naar de rechter en uiteindelijk dwong die de gemeente alsnog handhavend op te treden. Na onderhandelingen tussen Heideveld BV en Behoud de Parel is tot een - voorlopig - goede oplossing gekomen (zie het artikel op deze website).

Gisteren stonden de gemeente en Behoud de Parel weer voor de rechter in verband met een rechtszaak, waarin de gemeente weigerde handhavend op te treden. Het gaat nu om een bedrijf in Melderslo waar door Kuijpers Kip de amoniakrechten van overgenomen worden, om zo zelf aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Maar omdat de gemeente niet handhavend heeft opgetreden bij het bedrijf - dat niet voldoet aan de milieueisen - krijgt Kuijpers Kip méér, dan ze rechtens toe komt. Vandaar de juridische actie van Behoud de Parel.

Weekblad Hallo Horst aan de Maas meldde gisteren dat Behoud de Parel de rechter verzoekt om schorsing van het weigeren van handhaving door de gemeente Horst aan de Maas tegen een varkensstal aan de Blaktweg. Het bedrijf aan de Blaktweg vertrekt en wil volgens de belangenvereniging daarom haar ammoniakrechten verkopen aan Kuijpers Kip, één van de bedrijven die onderdeel uit gaat maken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Behoud de Parel stelt dat het bedrijf aan de Blaktweg echter meer rechten verkoopt dan dat ze zou mogen hebben. Met de rechtszaak probeert de organisatie gemeente Horst aan de Maas in de kwestie handhavend op te laten treden.

Gemeente Horst aan de Maas geeft aan dat de ondernemer uiterlijk tot 2016 op de Blaktweg blijft zitten. Omdat zij het niet wenselijk acht dat het bedrijf nabij de dorpskern van Melderslo uit zou breiden, werd de ondernemer verzocht de uitbreiding te doen op zijn locatie op de Hoebertweg in America. Het alsnog eisen van grote aanpassingen aan de stal in Melderslo om aan de milieueisen te voldoen, ziet de gemeente dan ook als kapitaalvernietiging. Met een zogenaamde ‘begunstigingstermijn’ gedoogt de gemeente de situatie daarom tot 2016, wanneer het bedrijf sowieso vertrekt.

Rechtbank Limburg doet over enkele weken uitspraak in de zaak.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel