Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het aantal megastallen in Nederland is tussen 2005 en 2013 bijna verdrievoudigd: van 301 naar 803. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Milieudefensie. Schaalvergroting is volgens Milieudefensie een doodlopende weg. Nederland moet kiezen voor een gezonde veehouderij. Daar hoort een kleinere veestapel bij.

Groei in alle provincies
Het aantal megastallen is in alle provincies toegenomen. De melkveehouderij kende de grootste groei en heeft ook de meeste megastallen: 317. Volgens onderzoeker Edo Gies van Alterra is de versnelling bij de melkveehouders toe te schrijven aan de opheffing van de melkquota in Europa per 1 april.  Hij zegt in Trouw: "Koeien van megabedrijven komen steeds minder in de wei. Inmiddels kent 30 procent geen weidegang. Ik verwacht dat in 2020 bij de koeien 37 procent het hele jaar door op stal zal staan, bij nog eens een verdubbeling van het aantal megamelkveestallen naar ruim 600.“

In de bijlage een overzocht van de conclusies uit het onderzoek.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel