Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nadat Tweede Kamerlid Esther Ouwehand afgelopen maand een aantal locaties heeft bezocht waar nieuwe mestverwerkers/-vergisters dreigen te komen, dient zij vandaag moties in tegen de vestiging van nieuwe installaties onder andere in Grubbenvorst (Limburg). Deze mestinstallaties veroorzaken grote overlast bij omwonenden vanwege stankoverlast, gezondheidsklachten, waardedaling van huizen en de aanvoer van tientallen tonnen mest door aan- en afrijdende vrachtwagens.

Industriële installaties voor de vergisting of verwerking van mest zijn geen duurzame oplossing voor het mestoverschot. Zij vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid en de leefbaarheid op het platteland. De komst van deze mestfabrieken zorgt op steeds meer plekken voor grote onrust onder de bevolking. Omwonenden van bestaande installaties kampen nu al met gezondheidsklachten, stankoverlast en de vrees voor ontploffingen.
Esther Ouwehand heeft de afgelopen weken een aantal locaties bezocht waar nieuwe mestinstallaties dreigen te komen. Zij sprak daar met bewoners, die zich grote zorgen maken over de impact van deze installaties op hun leefomgeving en voerde samen met deze bewoners actie hiertegen.

Ouwehand dient vandaag tijdens het VAO Leefomgeving namens de Partij voor de Dieren een viertal moties in waarin ze het kabinet oproept de vergunningverlening voor nieuwe installaties in Groenlo, Grubbenvorst, Landhorst en Zenderen op te schorten. Deze moties liggen in lijn met eerder aangenomen moties op het PvdA-congres. Ouwehand rekent dan ook op steun van de Partij van de Arbeid.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel