Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas en Provinciale Staten van Limburg gevraagd te stoppen met het ondersteunen van het Nieuw Gemengd Bedrijf dat een gigastal wil bouwen voor 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie. De vereniging dient dat verzoek in naar aanleiding van recente wetenschappelijke onderzoeken, waaruit blijkt dat de Intensieve Veehouderij negatieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden.
 
In brieven aan de gemeenteraad en Provinciale Staten (zie bijlage) verwijst Behoud de Parel naar onderzoek waaruit blijkt dat mensen in de buurt van een megastal met kippen of varkens meer stankoverlast hebben en daardoor meer gezondheidsklachten (o.a. chronische stress). De negatieve effecten nemen toe naarmate het aantal dieren groter is. Een ander onderzoek heeft al aangetoond dat de ervaren geurhinder veel groter is dan eerder door de overheid berekend. Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat omwonenden van veehouderijen ook meer longontstekingen hebben dan andere Nederlanders. Daarnaast kampen COPD-patiënten op het platteland vaker met luchtweg-problemen dan patiënten elders. Hetzelfde RIVM heeft in 2008 al geconstateerd dat er tussen kippenstallen en varkensstallen minimaal een afstand aangehouden moet worden van een kilometer, om daarmee te voorkomen dat uitwisseling van griepvirussen tussen varkens en kippen kan leiden tot mutaties die een voor mensen gevaarlijke virus voortbrengen. En tenslotte wijst Behoud de Parel nog op de risico’s van MRSA (ziekenhuisbacterie) en ESBL, als gevolg van overvloedig gebruik van antibiotica in de Intensieve Veehouderij.
 
Behoud de Parel wijst de gemeenteraad van Horst aan de Maas er op dat door de gemeenteraad is besloten dat, indien onderzoek zou aantonen dat het NGB tóch negatieve gezondheidseffecten zou veroorzaken, er geen bouwvergunning beschikbaar gesteld zou worden. Dat is nu aan de orde, volgens Behoud de Parel. Onlangs is de procedure met betrekking tot de bouwvergunning (tweede fase) vervolgd. Een goed moment om nu het initiatief van het NGB te blokkeren.
 
Provinciale Staten worden er op gewezen, dat zij zelf één van de promotors zijn van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Intensieve veehouderrij op omwonenden. Op 28 november 2008 bij de behandeling van het burgerinitiatief van Behoud de Parel (”JA tegen Boerenlandbouw, NEE tegen megastallen”) – ondertekend door ruim 4000 Limburgers – werd unaniem een motie gesteund, die toenmalig  gedeputeerde Driessen opriep onderzoek door de rijksoverheid te initiëren.
 
Vanwege de onderzoeksresultaten en de eerdere uitspraken van gemeenteraad en Provinciale Staten dringt Behoud de Parel er op aan met alle ter beschikking staande middelen de realisatie van het NGB te beëindigen. In weekblad Hallo Horst aan de Maas van 2 april 2015 stelt een woordvoerder van de gemeente Horst aan de Maas dat het onderzoek en de conclusies verder niet betrokken worden bij de besluitvorming rondom het Nieuw Gemengd Bedrijf. Hij verwijst naar het onderzoek dat de GGD enkele jaren geleden in opdracht van het College van B&W heeft uitgevoerd. Zij concludeerde toen dat de komst van het NGB nagenoeg geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid van de leefomgeving. In haar brief aan de gemeente wijst Behoud de Parel er op, dat in dat rapport de resultaten van de recente wetenschappelijke onderzoeken niet meegenomen zijn. "Het kan toch niet zo zijn dat - om dat er al eerder een - theoretisch - rapport is opgesteld door de GGD (lees hier het commentaar van Behoud de Parel op dat rapport), nieuwe inzichten aan de kant geschoven worden", aldus een woordvoerder van Behoud de Parel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel