Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een brief aan de gemeenteraad (zie eerder artikel op deze website) verwijst Behoud de Parel naar onderzoek waaruit blijkt dat mensen in de buurt van een megastal met kippen of varkens meer stankoverlast hebben en daardoor meer gezondheidsklachten (o.a. chronische stress). De negatieve effecten nemen toe naarmate het aantal dieren groter is. Een ander onderzoek heeft al aangetoond dat de ervaren geurhinder veel groter is dan eerder door de overheid berekend. Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat omwonenden van veehouderijen ook meer longontstekingen hebben dan andere Nederlanders. Daarnaast kampen COPD-patiënten op het platteland vaker met luchtweg-problemen dan patiënten elders. Hetzelfde RIVM heeft in 2008 al geconstateerd dat er tussen kippenstallen en varkensstallen minimaal een afstand aangehouden moet worden van een kilometer, om daarmee te voorkomen dat uitwisseling van griepvirussen tussen varkens en kippen kan leiden tot mutaties die een voor mensen gevaarlijke virus voortbrengen. En tenslotte wijst Behoud de Parel nog op de risico’s van MRSA (ziekenhuisbacterie) en ESBL, als gevolg van overvloedig gebruik van antibiotica in de Intensieve Veehouderij.
 
In een commissie van de gemeenteraad van Horst aan de Maas, de commissie Ruimte, is de brief van vereniging Behoud de Parel besproken met de wethouder. Die heeft aangegeven dat hij geen plannen heeft om tegemoet te komen aan de oproep van de vereniging om actie te ondernemen tegen de aantasting van de gezondheid van omwonenden. De discussie in de raadscommissie kunt u hieronder (in de bijlage) beluisteren.
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel