Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ondanks alle bezuinigingen lijkt Horst aan de Maas geld genoeg te hebben. Langs de Witveldweg is de gemeente gestart met een nieuw project: de aanleg van een fietspad van Horst richting Grubbenvorst. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen, sloten worden uitgediept en wegbermen bijgewerkt. Ook is er al een snelheidsbeperking ingesteld van maximaal 30 km. Helaas zal dit fietspad slechts tot halverwege de Witveldweg worden aangelegd.


Tegelijkertijd worden alvast een toegangsweg naar het nog te bouwen kippenbedrijf van het NGB en de in de toekomst te realiseren bio-energiecentrale (BEC)  gemaakt Al deze werken zijn echter zeer prematuur. Pas op 17 december 2015 is de eerste zitting bij de Rechtbank in Roermond over het NGB en de BEC. De kans is reëel dat de milieuvergunning door de Rechtbank wordt vernietigd. En anders zal er ongetwijfeld gevraagd worden aan de Raad van State om een uitspraak te doen. Alle hierboven genoemde werken zijn dan niet nodig geweest en er is veel gemeenschapsgeld weggegooid.

Als er tekorten dreigen - en dat is bij deze werkwijze van bestuurders reëel - dan zorgen zij naast een slechter wordend woon- en leefklimaat van de burger er ook gewoon voor dat de lasten voor diezelfde burgers weer omhoog gaan. Er is blijkbaar niemand in Horst aan de Maas die daar problemen mee heeft, er is kennelijk geld genoeg!

André Vollenberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel