Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De inwoners van de gemeente Venray zullen meer gezondheidsklachten krijgen door intensieve veehouderij dan nu al het geval is. Naast de 43.300 inwoners huisvest de gemeente bijna vier en een half miljoen varkens en kippen! Deze dieren zorgen naast vlees ook voor ammoniak, fijnstof en stank. Daarbij heeft de gemeente ook nog een mestoverschot van 680.000 ton, méér dan 21.000 grote tankwagens  per jaar.  De verplichte verwerking van mest door bijvoorbeeld bio-vergisting zorgt daarbij nog eens voor meer mineralen door toevoegingen en geeft  meer milieuproblemen.

De groei van de intensieve veehouderij blijft, ondanks de lage prijzen, doorgaan. Of geeft er zelfs een versnelling aan. Ondernemers proberen namelijk door méér dieren te gaan houden de kostprijs te verlagen. Bij uitbreidingen en toepassing hierbij van zogenaamde luchtwassers mogen de varkens- en kippenhouders een veelvoud van het huidige aantal dieren houden. Helaas voor de Venrayse burgers reduceren luchtwassers de stank veelal met maar 30%. Gevolg is dan ook dat in de toekomst nog meer  dan de huidige 10.400 inwoners overlast van stank zullen krijgen! Meer dan 700 mensen wonen nu al in zeer slechte luchtkwaliteit.
Door de beperkende maatregelen die de provincie Brabant ten aanzien van de intensieve veehouderij heeft genomen wijken méér Brabantse ondernemers uit naar Limburg. Hier is groei mogelijk en met name grote initiatieven zullen in onze regio landen.

Dat is goed voor de bouwwereld, maar slecht voor het leefklimaat in Noord-Limburg.
Diverse groeperingen zoals vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, de kerngroep Gezonder Limburg en de landelijke burgergroepering Max 5 odeur doen hun best om deze bedreiging van  ons  leefmilieu  om te buigen in een verbetering.


 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel