Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Je begint zo langzaamaan te denken dat de Zandverwerkingsinstallatie ( CVI) bij het Raaieind en het NGB (megastallen met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij) in Grubbenvorst  geen doorgang vinden. Op de locaties waar de initiatieven moeten landen gebeurt al jaren niets. Maar niets is minder waar. Er is enorm veel aan de hand.

Over de CVI vond op 15 juli 2015 een zitting plaats bij de Raad van State in Den Haag. Normaliter volgt er een uitspraak binnen 6 weken. De Raad van State besloot echter het StAB in te schakelen. Deze adviseurs voor de bestuursrechtspraak adviseerden de Raad van State om de gemeente Horst aanvullend onderzoek te laten doen. Dat gebeurde. De gemeente moest binnen 20 weken de vergunning aanpassen, omdat de installatie veel te veel (geluids)overlast zou veroorzaken.  

De gemeente heeft de vergunningvoorwaarden nu aangepast, maar de advocaten van Behoud de Parel brengen naar voren dat dit nog niet voldoende is om de overlast van de CVI te ondervangen. Het is wachten op wat de Raad van State nu zal oordelen.

Aangaande de kippenafdeling van het NGB kwamen twee zaken onder de rechter, namelijk op 22 december 2015 de Natuurbeschermingswetvergunning bij de Raad van State en de Milieuvergunning bij de rechter in Roermond op 17 december 2015. In beide zaken is nog geen uitspraak gedaan. Ook hier is het StAB ingeschakeld ter advisering aan de verschillende rechtbanken. Vijf adviseurs zijn ingezet om de zaken te bestuderen en de rechtbanken advies te geven.

Zo blijkt maar dat het protest  dat vanuit de burgers en omwonenden met Vereniging Behoud de Parel is georganiseerd goede motieven in zich draagt. Je ziet  hier ook dat samenwerking in de procedures en het verenigen van belanghebbenden cruciaal zijn om resultaat te bereiken!

André Vollenberg,
(voorzitter Behoud de Parel)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel