Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het aantal Poolse werknemers in Limburg blijft groeien, zo blijkt uit cijfers van de drie grootste uitzendbureaus voor Polen in de regio. Zij voorzien een toename van naar schatting 1500 Polen extra die dit jaar in de provincie komen werken.

Bij uitzendbureau Otto in Venray, dat jaarlijks zo’n 10.000 Polen in het hele land aan het werk zet, wordt een groei van 30 procent voorzien. In Limburg werken jaarlijks 4000 Polen voor Otto, daar komen er dit jaar dus naar verwachting 1200 bij. Dat is weliswaar minder dan de groei van 50 procent in 2007, toch blijft hun aantal toenemen. „Het vlakt iets af maar ik zie de groei nog niet zo gauw stagneren, waar minister Donner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zich recent nog bezorgt over uitte”, zegt directeur Frank van Gool van uitzendbureau Otto. „Door de economische groei en de vergrijzing zijn steeds meer buitenlandse werknemers nodig.”

Vacatures
Problemen met het werven van personeel heeft Van Gool van uitzendbureau Otto nog niet. „Maar je ziet in Polen wel een ontwikkeling dat voor de Scandinavische landen, Engeland of Ierland wordt gekozen.” Problemen worden wel in de agrarische sector verwacht. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB denkt dat ongeveer 40 procent van de leden die met seizoenarbeiders werken, met name aspergetelers, de vacatures dit jaar moeilijk ingevuld zullen krijgen.

„Iedereen wil Polen”, zegt beleidsmedewerker Cyriel Lebens van de LLTB. „Als ze die niet kunnen krijgen, zal de vraag naar Roemenen en Bulgaren toenemen.” Van Gool kan de krapte in de agrarische sector wel verklaren. „De lonen zijn laag en bovendien werken de mensen liever in de fabriek dan op het land of in de kas. En die keuze hebben ze tegenwoordig.”

(Bron: De Limburger, 27-2-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel