Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - Zogenoemde megastallen brengen naar verwachting geen extra risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. De dreiging van bijvoorbeeld een uitbraak onder mensen van een gemuteerd varkensinfluenzavirus, lijkt niet duidelijk groter dan bij gangbare varkenshouderijen. Dit concludeert en meldt het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) maandag.

Hierbij is door het bureau uitgegaan van megastallen met uitsluitend varkens waar de benodigde risicobeheersingmaatregelen zijn getroffen. Het bureau heeft de risico’s en kansen voor de diergezondheid, het dierenwelzijn en de volksgezondheid door de introductie van megastallen voor varkens, in kaart gebracht.

Als een megastal wordt getroffen door een besmettelijke dierziekte, kan in korte tijd een groot aantal dieren worden besmet. Ook de maatregelen om de ziekte te bestrijden raken dan veel dieren in één keer.

Het welzijn van de varkens op grootschalige bedrijven is in belangrijke mate afhankelijk van de vakbekwaamheid, toewijding en betrokkenheid van de dierverzorger.

Deze competenties zullen naar verwachting bij personeel in loondienst, noodzakelijk bij grootschalige veehouderij, minder ontwikkeld zijn dan bij veehouders in een familiebedrijf. Dit kan negatief uitpakken voor het dierenwelzijn.

Een voordeel van het houden van dieren in megastallen is de mogelijkheid innovatieve technieken toe te passen om risico’s beter te beheersen. Dergelijke investeringen kunnen voor een veehouderij op deze schaal rendabel zijn.

De VWA adviseert de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de risico’s en kansen van megastallen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel