Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Wouter Bos (Financiën) wil dat internationaal afspraken worden gemaakt over de voedselprijzen. Een oplossing is bijvoorbeeld dat geen mais meer wordt gebruikt voor biobrandstoffen.

Bos zei dat in Washington, waar het IMF en de Wereldbank vergaderen, dat een veel ergere crisis heerst in Azië, Afrika en Latijns-Amerika dan de financiële problemen in het westen die eigenlijk op de agenda staan. "Wij maken ons zorgen hoe duur het is onze tank te vullen, de voedselprijzencrisis stelt mensen in die werelddelen voor de vraag: hoe vullen we de maag?", zei hij in Nova.

De PVDA-minister maakt zich grote zorgen. "Tientallen miljoenen mensen dreigen door die voedselprijzen weer aan honger te sterven. Er ligt een enorme verantwoordelijkheid voor de internationale gemeenschap om het niet zo ver te laten komen."

Bos noemt de opkomst van biobrandstoffen een van de oorzaken. Landbouwgrond wordt gebruikt om grondstoffen daarvoor te verbouwen in plaats van de gewassen te gebruiken voor voedsel.

In Washington zei Bos dat voedsel de voorrang moet krijgen. Zo zou afgesproken kunnen worden dat mais niet meer voor brandstof wordt gebruikt, maar puur voor de voedselvoorziening. “Er zijn alternatieve brandstoffen waarvoor bij de productie mais wordt gebruikt. Zo duwen we de prijs van mais omhoog. We kunnen afspraken maken om dat niet te doen, omdat we vinden dat mais primair voedsel moet zijn.”

Later vandaag staat op de vergadering van de Wereldbank een voorstel van Robert Zoellick voor aanpak van de voedselcrisis op de agenda. De Wereldbank-directeur vraagt donoren minimaal 500 miljoen dollar beschikbaar te stellen voor het Wereldvoedselprogramma WFP. De bank zelf wil zijn leningen ten behoeve van de landbouw in Afrika bijna verdubbelen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Roel Leferink, 13-4-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel