Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

29-4-2008 * Provinciale Statenleden uit Overijssel buigen zich onder druk nogmaals over de mega-varkenshouderijen. Het burgerinitiatief 'Vroomshoop en omstreken een mesthoop?' dringt aan op een aanpassing van het reconstructieplan en moet leiden tot minder mega-varkensbedrijven in de provincie.

Volgens het enkele jaren terug ingestelde provinciaal reconstructieplan zijn in de provincie Overijssel mega-varkenshouderijen mogelijk in zogenoemde Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s). Nu er verschillende vergevorderde plannen zijn voor dit soort grote varkenshouderijen, groeit het protest van direct omwonenden en dieren- en milieuactivisten.

De actiegroep die het burgerinitiatief heeft genomenwil ‘geen mesthoop’ door de komst van mega-varkensbedrijven of de bouw van varkenstallen. Afgelopen vrijdag organiseerde de actiegroep een excursie voor Statenleden naar het Landbouw Ontwikkelingsgebied bij Vroomshoop, ter oriëntatie op de inhoudelijke bespreking van de problematiek. Of de excursie het gewenste resultaat heeft valt te bezien.

‘Ze hebben het keurig georganiseerd en het is duidelijk dat het erg leeft’, zegt Statenlid Jan Evering, woordvoerder van het CDA, veruit de grootste partij in Gelderland. Het is hem vooral duidelijk geworden dat er nu veel meer commotie is dan enkele jaren terug, toen het plan voor de concentratie van boerenbedrijven de Staten probleemloos passeerde. ‘Pvda, CDA en VVD zaten op een lijn. En ook onlangs hebben wij nog gezamenlijk aangegeven dat twintigduizend beesten wat ons betreft de maximale grootte is per bedrijf, al zijn getallen in dit soort zaken lastig, het gaat ook om de lokale situatie.’

Dat de provinciale staten zich door het burgerinitiatief opnieuw moeten buigen over de megastallen accepteert de CDA’er, maar hij relativeert het belang. Het maakt volgens hem vooral duidelijk dat er iets is misgegaan met de communicatie. ‘Burgers voelen zich overvallen, dat is een probleem van de overheid. Maar burgers hebben zelf ook een taak. Het lijkt erop dat burgers ook niet heel erg zicht hadden op wat er werd besloten’, zegt Evering. Hij wijst erop dat het protest vooral bestaat uit mensen die bang zijn voor grote varkensstallen in hun ‘achtertuin’. ‘Heel begrijpelijk overigens’, voegt Evering eraan toe. ‘Maar wij hebben met bedrijven afgesproken dat ze in die specifieke gebieden kunnen groeien en dan kun je dat niet opeens terugdraaien.’

Behoud de Parel