Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Europa en ook Nederland zullen de komende jaren steeds meer voedsel gaan produceren voor andere werelddelen.

Tegelijk neemt het landbouwareaal in Nederland naar verwachting verder af. Dat concludeert het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) in het rapport 'Landbouwgronden in Europa: analyse van en visie op gewasopbrengsten, bevolking en milieu'. Minister Gerda Verburg heeft het rapport vandaag naar de Kamer gestuurd.

Door de sterk toenemende wereldbevolking, met name in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië, is steeds meer voedsel nodig. Europa kan hierin voorzien, vooral omdat de opbrengsten per hectare er aanzienlijk hoger zijn dan elders. Daarnaast kan Nederland agrarische kennis overdragen.

Het Nederlandse landbouwareaal neemt de komende 30 jaar af met naar schatting 4 procent, aldus het LEI. De bevolkingstoename vraagt om meer grond voor steden, groen en recreatie. De afname van het areaal is kleiner dan de afgelopen 30 jaar; toen was sprake van een afname met 8 procent, wat neerkomt op 5.000 hectare per jaar. Verburg schrijft in een begeleidende brief aan de Kamer dat ze de uitkomsten van het rapport dit jaar verder wil uitwerken. Ook wil ze de kwestie in Europees verband aankaarten.

LTO vindt dat het omzetten van vruchtbare landbouwgrond in natuur moet stoppen, mede gezien de toenemende vraag naar voedsel. Natuurmonumenten zegt dat maar een klein deel van de landbouwgrond natuur wordt.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 19-5-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel