Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De consumptie van dierlijke eiwitten moet omlaag, ten gunste van duurzaam geproduceerde dierlijke eiwitten en plantaardige eiwitten.

Dat schrijven de ministers Jacqueline Cramer (Vrom) en Bert Koenders (ontwikkelingssamenwerking) namens het kabinet in een brief, die ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De productie van dierlijke eiwitten (vlees en zuivel) legt een groot beslag op de draagkracht van de aarde: er is veel ruimte voor nodig, en veel water. Ook gaat ze gepaard met de uitstoot van broeikasgassen en pakt ze nadelig uit voor de biodiversiteit.

Om de verschuiving in het consumptiepatroon te bereiken wil het kabinet consumenten bewuster maken van hun aankoopgedrag.
Daarnaast laat het kabinet onderzoek doen naar de voorwaarden voor de overgang op een dieet met minder dierlijke eiwitten. Verder stimuleert het kabinet de verduurzaming in de veehouderij.

Biodiversiteit, voedsel en vlees is een van de zes thema’s, die het kabinet heeft benoemd om duurzame ontwikkeling verder te stimuleren. Andere thema’s zijn water, duurzame energie, biobrandstoffen en CO2 -afvang en -opslag.

De Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks pleiten al langer voor een overstap van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 19-5-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel