Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het kabinetsbeleid voor de verduurzaming van de intensieve veehouderij moet beter worden geëvalueerd.

Nu is het onduidelijk of de inspanningen van de ministers Verburg (landbouw) en Cramer (vrom) wel effect hebben. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een lijvig advies dat vandaag is gepubliceerd. De onderzoekers concluderen dat er de afgelopen jaren op het gebied van dierenwelzijn, ammoniakuitstoot en innovatie zaken zijn verbeterd, maar in welke mate precies hebben zij niet kunnen vaststellen.

Volgens de Rekenkamer wordt de naleving van dierenwelzijnsregels niet intensief gecontroleerd. De Algemene Inspectiedienst (AID) wordt geacht 5 procent van de bedrijven te controleren, maar of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is onbekend. Het aantal geplande controle-uren is een aantal keren niet gehaald.

Op het gebied van de beperking van de ammoniakuitstoot is veel bereikt. Tussen 1990 en 2006 is de emissie uit de landbouw bijna gehalveerd. Daarmee is echter de Europese doelstelling nog niet gehaald en dat wordt moeilijker door de verruiming van het melkquotum. Ook de verlenging van de overgangstermijn voor bestaande bedrijven voor het voldoen aan het Besluit huisvesting vermindert de uitstoot niet.

De economische duurzaamheid van de sector is evenals de mate van dierenwelzijn lastig te meten, volgens de Algemene Rekenkamer. De sector ontving tussen 1997 en 2006 zo’n negen miljoen euro subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Innovatie markt en concurrentiekracht. Of de daarmee gefinancierde projecten ook een succes zijn geworden, is onbekend. Verburg heeft in een reactie toegezegd in de loop van dit jaar de regeling te evalueren.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 12-6-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel