Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Sittard – Een schoolklas van de school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) Het Mozaïek in Sittard heeft 398 handtekeningen verzameld tegen de bio-industrie. SIMG0670De handtekenin­gen zijn samen met Ver­eniging Behoud de Parel uit Grub­benvorst aangeboden aan de gouverneur van Limburg, Leon Frissen op 2 juli. Een beeldverslag.

Spontane actie schoolkinderen tegen bio-industrie
Driehonderdachtennegentig handtekeningen! Dat is het resultaat van een spontane actie van de klas van meneer Pierre, van de school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), "Het Mozaïek" uit Sittard na een les over bio-industrie. De handtekeningen zijn, samen met de Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst op woensdag 2 juli aangeboden aan Gouverneur Leon Frissen.

Lessen over bio-industrie
SIMG0669Na een aantal lessen gegeven op basis van 'Dier en Industrie', het nieuwe lespakket van Wakker Dier, waren de kinderen zo enthousiast, dat ze spontaan besloten een handtekeningenactie te starten. Op hun vrije dag verzamelden de kinderen handtekeningen onder het motto "Stop de bio-industrie"! Maar toen de handtekeningen opgehaald waren was de vraag: "Wat doen we met de handtekeningen?". Het antwoord diende zich aan, toen de Vereniging 'Behoud de Parel' (www.behouddeparel.nl) een zogenaamd Burgerinitiatief startte. Met dat Burgerinitiatief wil Behoud de Parel een voorstel indienen bij Provinciale Staten, om nadere regels te stellen aan de inrichting van zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden in Limburg. Die dreigen overspoeld te worden met megavarkens- en kippenstallen. Via Wakker Dier werd de school in contact gebracht met deze vereniging. Nadat vastgesteld werd dat de handtekeningen niet voldeden aan de eisen, die de provincie stelt (de handtekeningen moeten aantoonbaar gezet zijn door Limburgers boven de achttien jaar, die kiesgerechtigd zijn) bij een burgerinitiatief, werd besloten de handtekeningen separaat aan te bieden aan Provinciale Staten, in de persoon van Leon Frissen. Er werd contact opgenomen met de provincie en die omarmde het idee meteen.

Les van actievoerders Behoud de Parel
SIMG0666Voorafgaande aan de reis naar Maastricht hebben twee leden van Behoud de Parel, Joop Claassens en Paul Geurts, in de klas met de kinderen gepraat over het doel van het Burgerinitiatief. Daarnaast werd ingegaan op wat de leerlingen geleerd hadden van de lessen. En tenslotte werd geoefend hoe je de handtekeningen moet overhandigen aan de gouverneur. Eén van de twee actievoerders speelde daarbij de rol van gouverneur. De leden van Behoud de Parel zijn ook mee gegaan naar het Gouvernement.

Op naar de provincie
SIMG0671SIMG0673Op kosten van de provincie werden de kinderen met hun begeleiders met een bus opgehaald bij school. SIMG0677SIMG0679In het Gouvernement en provinciehuis kregen de kinderen een rondleiding en aan het einde van die rondleiding - rond half twaalf - ontving Leon Frissen de kinderen om de handtekeningen officieel in ontvangst te nemen.SIMG0686
De activiteiten in de klas, de reis naar Maastricht, de rondleiding in het Provinciehuis én de overhandiging van de handtekeningen werd gevolgd door een camaraploeg van TV Limburg, die de beelden 's avonds uitzond. SIMG0668Daarnaast maakte een fotograaf van het Agrarisch Dagblad foto's van de gebeurtenissen in het provinciehuis en de overhandiging van de handtekeningen. De twee kinderen die de handtekeningen overhandigden werden door TV Limburg uitgebreid geïnterviewd.SIMG0682 En later moest een van de kinderen live in de radionieuwsuitzending van L1 nog eens vertellen wat er gebeurd was.

SIMG0688
Gouverneur Frissen uit twijfels over burgerinitiatief
In zijn reactie op de overhandiging van de handtekeningen gaf Frissen aan, dat hij dacht dat het ging om een klas kinderen uit Grubbenvorst. De kinderen maakten hem snel duidelijk dat niet alleen in Grubbenvorst zorgen bestaan, maar ook in andere plaatsen en scholen. Frissen vertelde normaal gesproken niet in te gaan op verzoeken van kinderen voor het overhandigen van petities, maar had in dit geval toch toegezegd. De PR-medewerkster van de provincie noemde de geburtenis uniek voor het Limburgs Parlement. SIMG0687Frissen beloofde dat de handtekeningen gekopieerd zouden worden en vervolgens vrijdag 4 juli overhandigd aan alle Statenleden. In een commentaar op het burgerinitiatief vroeg hij zich af of het initiatief wel zoden aan de dijk zou zetten, omdat hij van mening was dat niet de provincie, maar de gemeente in deze "de baas" was.

Behoud de Parel