Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Europese richtlijn met strengere eisen voor het houden van vleeskuikens geldt voor de Nederlandse pluimveevleessector per 30 juni 2010.

De ministerraad heeft gisteren zijn goedkeuring gegeven aan de invoering van de nieuwe richtlijn.

Hoewel de richtlijn in 2010 ingaat, zullen de bedrijven volgend jaar al op de eisen gecontroleerd worden. Dit heeft tot doel dat voordat de richtlijn in werking treedt duidelijk is hoeveel kuikens er maximaal op het bedrijf mogen worden gehouden. De richtlijn is gebaseerd op drie bezettingsgraden voor het houden van vleeskuikens: 33, 39 en 42 kilo per vierkante meter. Hoe hoger de bezettingsgraad, hoe strenger de eisen. Dat zijn eisen ten aanzien van ventilatie, temperatuur en vochtigheidsgraad.

(Bron: Agrarisch Dagblad, John Ramaker, 12-7-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel