Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Boeren krijgen in 2020 alleen nog Europese subsidie als zij in gebieden met natuurlijke handicaps zijn gevestigd of maatschappelijke diensten leveren.

De huidige inkomenssteun is dan verdwenen. Dit schrijft minister Gerda Verburg in haar visie op de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Daarmee volgt zij grotendeels het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Die bepleit een afbouw van de inkomens -toeslagen en uitbreiding van de beloningen voor boeren die publieke diensten leveren. Dat is volgens de raad nodig om uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, concurrentiekracht, dierenwelzijn en natuur- en milieu te kunnen aangaan. Verburg staat hierachter. "Het Europese landbouwbeleid moet inspelen op ontwikkelingen en trends", zegt zij. "In 2013 loopt de huidige periode van het GLB af, het is van belang daar nu al mee bezig te zijn. Als je afwacht waar anderen mee komen, loop je achter de feiten aan."

Hoe die beloningen voor maatschappelijke diensten eruit komen te zien, is nog niet bekend. Verburg wil dit eerst bespreken met ondernemers en belangenorganisaties. Ook volgen nog debatten met de Tweede Kamer. Verburg wil ook investeren in kennis en innovatie op het gebied van bijvoorbeeld diervriendelijke productiemethoden en bodembeheer. Ook wil zij het opzetten van agrarische verzekeringen stimuleren. Of de plannen doorgaan, hangt af van de opstelling van Europa.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 12-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel