Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De extra ammoniakuitstoot door de afschaffing van de melkquotering moet grotendeels worden gecompenseerd door de intensieve veehouderij.

Hoewel de rundveehouderij de grootste bijdrage levert aan het probleem, is reductie het gemakkelijkst bij varkens- en pluimveebedrijven te realiseren. Dit blijkt uit de Milieubalans van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die vandaag door minister Jacqueline Cramer (Vrom) in ontvangst is genomen. Mede door de afschaffing van het quotum stijgt de ammoniakemissie tot 143 kiloton in 2020. Dat is 18 kiloton meer dan het in dat jaar waarschijnlijk geldende plafond.

Het PBL noemt verschillende oplossingen, maar de meeste daarvan hebben weinig effect. Zoals de aanpassing van het voer van koeien, dat moeilijk is te realiseren als dieren buiten grazen. Het probleem vraagt dan ook om een inspanning van de intensieve veehouderij, aldus het PBL.

Voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vindt dat zijn sector niet mag boeten voor de problemen in een andere. "Wij hebben altijd geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken en daar dreigen we nu het slachtoffer van te worden. Het zou van de zotte zijn als de duimschroeven nog verder worden aangedraaid."

Volgens voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij werkt zijn sector aan oplossingen. Hij verwacht, in tegenstelling tot het PBL, veel van aanpassingen van het voer.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 11-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel